Tilskudd til 57 tidsskrifter og prosjekter innen kulturkritikk

Se Kunst Magasin er blant 57 tidsskrifter og kritikkprosjekter som får tilskudd fra Kulturrådet i denne omgang.

NYHET

Klipp fra Kulturrådets nettside, publisert 24.nov. 2021

Foto:
Renate Madsen/NKF

Se Kunst Magasin i Bodø og mangfoldstidsskriftet Samora i Oslo får begge tilskudd fra Kulturrådet for første gang. Tildelingsrunden var preget av tøffe og krevende prioriteringer, forteller utvalgsleder Ida Habbestad.

57 ulike tidsskrift og andreprosjekter fikk tilskudd fra ordningen for tidsskrift og kritikk i denne runden. Et prosjekt om multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää har også kommet inn på ordningen, mens tidsskrifter som Hakapik i Tromsø, Barnebokkritikk.no i Bergen og Scenekunst.no i Oslo har fått videreført sine tilskudd.

I tillegg til tidsskrifter gis det også tilskudd til andre kritikkprosjekter, som et kritikerseminar i Lillehammer og kursing i filmkritikk i Bergen, Trondheim og Oslo i regi av Norsk Tidsskriftforening.

Tidsskriftene og kritikken trenger økte ressurser

– Interessen for kulturtidsskriftene har økt, og de har potensial for langt flere lesere i dag. Men redaksjonene trenger økte ressurser for å formidle og nå ut med sine kritikker, essays og andre saker, sier Ida Habbestad, leder i Kulturrådets faglige utvalg for tidsskrift og kritikk.

– Den undersøkende og kritiske kulturjournalistikken i de landsdekkende mediene er svekket. Det understreker behovet for å gi kulturtidsskriftene og kritikere bedre vilkår, sier Habbestad. – En velfungerende ytringskultur gir trygge rammer for at alle typer stemmer og erfaringer får sin plass i offentligheten. Kulturtidsskriftene har gode forutsetninger til å være en sentral brobygger mellom kunst og samfunn.

Les hele saken her: https://www.kulturradet.no/tverrfaglig/vis-artikkel/-/tilskudd-til-57-tidsskrifter-og-prosjekter-innen-kulturkritikk