Nordland fylkeskommunes kulturpris 2022- invitasjon til å fremme forslag til kandidater

Nordland fylkeskommune inviterer kommuner, kulturaktører, kulturorganisasjoner- og institusjoner, og alle kulturinteresserte til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris for 2022. Kommunene anmodes om å gi videre informasjon om fylkeskulturprisen til organisasjoner i sin kommune.

AKTUELT

Forslagene må bygge på gjeldende statutter. Vedkommende kandidat må ha utført et fylkesomfattende arbeid innenfor kultursektoren.

Sammen med det konkrete forslaget må det også følge en utførlig begrunnelse. Frist 1.november

Prisen er på kr 50 000.

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg som består av leder og nestleder i Fylkestingets kulturkomite, samt fylkesråden for kultur. Overrekkelsen av prisen vil skje ved åpningen av fylkestinget i desember.

Les mer på Nordland fylkeskommune nettside!


Kristin Risan fikk overrakt prisen i 2021 av avtroppende fylkesråd for kultur Kirsti Saxi og påtroppende fylkesråd Christian Torset.
Foto: Trond-Erlend Willassen