Nordnorsk kunstnersenter deler ut prosjektmidler

til uavhengige prosjekter som foregår i Nord-Norge, og som er initiert av kunstnere. Deler av prosjektmidlene er delegert fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. Søknadsfrist er 15. mars 2022.

AKTUELT

Klipp fra utlysning fra Nordnorsk kunstnersenter 21. januar 2022.

Som en del av arbeidet med kunst i Nord-Norge deler Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) ut prosjektmidler til frie og uavhengige prosjekter initiert av kunstnere. Søkere må være profesjonelle kunstnere og prosjektene må foregå i Nord-Norge.

Les mer på NNKS