Lytter til innspill: Staten beholder hovedansvaret for kulturinstitusjonene

- På grunnlag av god og grundig dialog det siste året har regjeringen besluttet at vi ikke går videre med forslaget om å overføre et større ansvar på kulturområdet til fylkeskommunene som ledd i regionreformen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i pressemelding 05.05. 2020

Pressemelding fra regjeringen 05.05.2020 | Nr: 30/20


Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja
Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet