KORO søker utvalgsmedlemmer - frist 01.november

KORO søker 2 nye utvalgsmedlemmer som vil være med å vurdere hvilke kunstprosjekter som får støtte fra KOROs prosjektstøtteordning LOK

Aktuelt
Klippet fra KORO sin nettside, publisert 04. 10. 21-KOROs prosjektstøtteordning for kunst i offentlige rom – Lokalsamfunnsordningen – har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt. Nå søker vi to nye utvalgsmedlemmer som skal være med på å fordele midlene fra ordningen i 2022 og 2023.

Oppdraget består i å vurdere søknader og utarbeide en begrunnet innstilling i samarbeid med fagpersoner fra KOROs kunstseksjon. Arbeidsmengden beregnes til cirka to arbeidsuker pr. år. Størstedelen av arbeidet skjer i løpet av februar/mars.  Oppdraget honoreres i henhold til gjeldende konsulentsats, som for tiden er kr. 687,- pr. time. 


Les mer på: https://koro.no/vi-soker-to-utvalgsmedlemmer/