Kulturpris til Rana kunstforening

Kunstforeningen er tildelt prisen for sitt utrettelige arbeid med å fremme billedkunst i Rana, heter det blant annet i vedtaket.

Foto: Geir Gisnås, Rana kommune

Oppvekst- og kulturutvalget i Rana kommune har tildelt Rana kommunes kulturpris for 2019 til Rana kunstforening.

Ordfører Geir Waage skriver i sin tale 20.nov 2019:

- Oppvekst- og kulturutvalget i Rana kommune har tildelt Rana kommunes kulturpris for 2019 til Rana kunstforening.

Foreningen er tildelt prisen for sitt utrettelige arbeid med å fremme billedkunst i Rana, heter det blant annet i vedtaket.

 Kunstforeningens visjon er å styrke sin profil som en av Ranas viktigste institusjoner for samtidskunst.

Rana kunstforening er blitt lagt merke til nasjonalt på grunn av sitt aktive virke, og ikke minst for å skaffe profilerte og juryerte kunstnere. De har ingen fast ansatte. Alt er frivillig arbeid. 

Det meste av arbeidet i lag og foreninger i Rana er nettopp det. Rana kunstforening, med sine om lag 170 medlemmer, er én av mange foreninger som med sine frivillige bidrar til at det er godt å bo her.

I fjor feiret kunstforeningen sitt første 50-årsjubileum, og da uten egne lokaler. Men de fikk låne Bakeribygget og biblioteket, og jubileum ble det.

Våren 2019 flyttet Rana kunstforening inn i nye lokaler sammen med Helgeland museum i bygget MOment. Her har de allerede hatt utstillinger av Magne Furuholmen og Nordnorsken.

Personlig syns jeg det er på tide at Rana kunstforening nå blir en del av det gode selskap som har fått Kulturprisen. Og de har ikke tid til å hvile på laurbærene.

Men kanskje den velfortjente Kulturprisen kan være til inspirasjon når de nå går i gang med Juleutstillingen og neste år skal ta fatt på Havmann-jubileet med besøk av Havmannens far, Antony Gormley. Gratulerer med prisen, og lykke til videre!