Kurs: Prosjektutvikling - Fra idé til utstilling

Hvordan utvikles kunstprosjekter og ledes kreative prosesser?

09. DES. 2019
09.12.2019

PROGRAM

11:00 - 11:05:   Velkommen11:05 - 11:50:    Prosjektorganisering for kreativitet v/ Rudi Kirkhaug
11:50 - 12:30    Lunsjpause
12:30 - 13:15    forts. Prosjektorganisering for kreativitet v/Rudi Kirkhaug
13:15 - 13:25    Pause
13:25 - 14:10    Kultur og lederskap i kreative prosjekter v/Rudi Kirkhaug
14:10 - 14:25    Åpen dialog deltagerne- Rudi Kirkhaug
14:25 - 14:30    Pause
14:30 - 15:15    Konsept- Kontekst – Prosjekt v/ Helle Siljeholm
15:15 - 15:30    Åpen dialog deltagerne-Helle Siljeholm

Litt om foredragsholderne:
Rudi Kirkhaug er dr. philos fra Universitetet i Tromsø. Rudis forskningsinteresser er endring, utvikling og læring i organisasjoner. Igjennom forskningsprosjekt tar han sikte på å klargjøre hva disse begrepene står for i praksis, og hvilke konkrete sammenhenger det er mellom dem. Målet med forskningen er å gjøre organisasjoner bedre i stand til å kunne håndtere daglig drift, samtidig som de endrer og utvikler seg. 

Rudi har publisert resultatene fra sin forskning i en rekke internasjonale tidsskrifter. I februar 2013 utga han boka “Verdibasert ledelse – betingelser for utøvelse av moderne lederskap” på Universitetsforlaget.

Helle Siljeholm har en Master i visuell kunst (KHIO, Oslo, 2016) og en Bachelor i samtidsdans (London Contemporary Dance School, 2003). Hennes kunstneriske praksis omfatter koreografi, performance, video, skulptur, og installasjon. Hun har arbeidet og hatt utstillinger siden 2003  både nasjonalt og internasjonalt. Nylige forestillinger / utstillinger (2019/2018) inkluderer blant annet National Gallery of Iceland, Athens Biennial, Akershus Kunstforening, Teaterhuset Avant Garden, Ystad Kunstmuseum, Oslo Kunstforening. Siljeholms kunstneriske praksis omfatter også kuratering; hennes siste kuratoroppdrag var konsept- og kunstnerisk utvikling av “The Worlds Northernmost Chinatown” (2019) for kunstfestivalen Barents Spektakel i Kirkenes (Pikene På Broen).

Praktisk:Vi spanderer kaffe/te under kurset. Hver enkelt deltaker må selv ordne lunsj.

Invitasjon til omvisning i utstillinger:
Kl. 18:00 inviterer vi til omvisning med kunstner Are Andreassen i utstillingen NORLANDIART som nylig åpnet i Stormen kunst.  
Kl. 18:45 går vi videre til Bodø kunstforening hvor kunstner/formidler Hege Gundersen viser oss rundt i  Desemberutstillingen. Her får vi også en første visning av Videoprogram frå Statens kunstutstilling, Høstutstillingen 2019.