Se Kunst i Nord-Norge ekstraordinært årsmøte 2022

Alle medlemmer i SE KUNST har rett til å delta med tale- og forslagsrett. Bare delegater har stemmerett.
Sakspapirer til årsmøtet blir sendt ut på mail 3 uker før årsmøte

19. DESEMBER 2022

 Til Se Kunst i Nord-Norges medlemmer 

Det kalles med dette inn til ekstraordinært årsmøte i Bodø, den 19.desember
klokken 18.00.

 

Sak: Se Kunst i Nord-Norge og ny avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø.

Bakgrunn: Styret ble gitt mandat av årsmøtet (29.april 2022) til å jobbe videre med å sikre
SE KUNST sine aktiviteter sammen med Nordnorsk Kunstmuseum, gjennom nærmere samarbeid med, eller som del av en ny avdeling av Nordnorsk Kunstmuseum. Dette har styret fulgt opp, og kaller med dette inn til et ekstraordinært årsmøte for å ta stilling til resultatet av styrets arbeid.

Møtested og sakspapirer med styrets innstilling, ettersendes så snart dette er klart, senest 3 uker før årsmøtet.


Påmelding til årsmøte
sendes til post@sekunst.no innen 10.desember

Delegat til årsmøtet kan søke om å få dekket reisekostnader over kr. 500 inntil kr. 2 500. Ved særskilt høye reisekostnader kan det søkes om ekstra reisetilskudd, dette gjelder frivillige organisasjoner.

Vi oppfordrer til å bestille billetter allerede nå, for å oppnå billigst mulig reisealternativ. 

Møtet avholdes fysisk i Bodø.