Se Kunst i Nord-Norge årsmøte 2022

Alle medlemmer i SE KUNST har rett til å delta med tale- og forslagsrett. Bare delegater har stemmerett.
Sakspapirer til årsmøtet blir sendt ut på mail i uke 14/2022

ÅRSMØTE 29. APRIL

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Det innkalles til årsmøte for Se Kunst i Nord-Norge fredag 29.april kl. 13:00

Sted: NOUA, Storgata 56, Bodø


I henhold til vedtektene § 6 skal årsmøte behandle:

  • Godkjenne dagsorden
  • Årsberetning for 2021
  • Regnskap for 2021
  • Medlemskontingent 2023
  • Budsjett 2022
  • Søknadsbudsjett 2023
  • Innkomne saker
  • Valg

Stemmerett gjelder for hvert medlem som har betalt kontingent for 2022.

Se Kunst i Nord-Norge oppfordrer medlemmene til å melde inn saker som ønskes behandlet av årsmøtet.  Saker som ønskes behandlet må være postlagt innen 31.mars

Sakspapirer til årsmøtet blir sendt ut på mail i uke 14/2022


Påmelding til årsmøte
sendes til post@sekunst.no


Delegat til årsmøtet kan søke om å få dekket reisekostnader over kr. 500 inntil kr. 2 500. Ved særskilt høye reisekostnader kan det søkes om ekstra reisetilskudd, dette gjelder frivillige organisasjoner.

Vi oppfordrer til å bestille billetter allerede nå, for å oppnå billigst mulig reisealternativ. 

Møtet avholdes fysisk i Bodø.