Se Kunst i Nord-Norge årsmøte 2021

Se Kunst i Nord-Norge avholder årsmøte 10. september kl. 17:00. Møtet avholdes fysisk i Bodø og digitalt gjennom Zoom.

10.SEPTEMBER 2021
04.08.202114:47 SE KUNST

Alle medlemmer i SE KUNST har rett til å delta med tale- og forslagsrett. Bare delegater har stemmerett. Sakspapirer sendes ut til medlemmer pr. mail 3 uker før årsmøte.

Digital deltakelse:

For de som ikke har mulighet for å møte fysisk så åpner vi opp for å kunne delta digitalt.
I forbindelse med årsmøte inviterer vi også til fagseminaret Alkymi - kunst & økologisk økonomi.
Les mer