Kunsthistorisk foredrag og kunstnersamtale

Vi inviterer til kunsthistorisk foredrag ved Svein Aamold, professor i kunsthistorie ved UiT Norges arktiske universitet, og samtale med kunstneren Bjørg Heggstad Jakhelln

KUNSTBLIKK 29. APRIL 2022

STRØMMET ARRANGEMENT TILGJENGELIG


FREDAG 29. APRIL kl. 18:00
STED:  NOUA, STORGATA 56. BODØ

KUNSTBLIKK er et formidlingskonsept med mål å fremheve den nordnorske kunstscenen og belyse profesjonelle kunstnerskap og aktuelle kunstprosjekter. KUNSTBLIKK er for alle som har interesse for og ønsker å lære mer om dagens samtidskunst.

KUNSTHISTORISK FOREDRAG
Stringens, mangfold, frihet: Tolkningsrom i Bjørg Heggstad Jakhellns kunst v/ ved Svein Aamold.

KUNSTNERSAMTALE
Møt kunstneren Bjørg Heggstad Jakhelln i samtale med Svein Aamold. Blikket rettes på Bjørgs kunstnerskap.

Bjørg Heggstad Jakhelln, født i Horten i 1940 og bor og arbeider i Bodø. Hun har sin utdannelse fra Edinburgh Collage of Art (1959 -63). Bjørg har deltatt på et stort antall utstillinger i inn og utland, har mange offentlige innkjøp ( f.eks. Oslo Kunstindustrimuseum) i tillegg til utsmykkingoppgaver, som på Tromsø Universitet. http://bjorgjakhelln.no

Fra kunstneren selv:
-Fra mitt atelier i Bodø ser jeg hav og fjell i skiftende lys, daglig. Naturen i nord gir nye impulser til mitt maleri. Arkitektur og poesi inspirerer også. Jeg arbeider med oljemaleri, gouache, foto og med tredimensjonale objekter.
I mitt billedspråk er jeg opptatt av å utforske hvordan illusjoner av rom oppstår når ulike geometriske former settes mot hverandre. Linjenes retninger skaper rom i forhold til billedets flate. Formspråket tenderer mot minimalisme i den forstand at jeg vil redusere formene til så få flater som mulig for å oppnå de romvirkningene jeg vil fram til. Billedets ekspressivitet ligger mye i fargebruken. Jeg ønsker at flatene skal framstå som tilsynelatende monokrome. Men det er de helt klart ikke, de er derimot fulle av nyanser og teksturer. Fargene understøtter hverandre og bygger hverandre opp. Bildets uttrykk er i stor grad en funksjon av en intuitiv bruk av farge og tekstur i et spill mot de enkle geometriske formene.


Svein Aamold er utdannet ved Universitetet i Oslo, med doktorgrad på en avhandling om den katalansk-norske billedkunstneren Ramon Isern (1998). I perioden 2009–17 ledet han det internasjonale forskningsprosjektet Samisk kunst (SARP), hvis resultater ble publisert i antologien Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives (Aarhus universitetsforlag, 2017). For tiden er han med i det internasjonale forskningsprosjektet «Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century» (ledet av Ingeborg Høvik, UiT). Hans forskning er konsentrert om billedkunsten fra 1800-tallet frem til vår tid, urfolkskunst og kunstteori, diskutert så vel i globale som i regionale perspektiver (bl.a. spansk kunst, nordområdenes kunst). I april-mai i år er han «Visiting Professor» ved University of Lapland, Rovaniemi.

- KUNSTBLIKK er gratis og åpent for alle!

En produksjon av Se Kunst i Nord-Norge