Fagseminar "Alkymi - kunst & økologisk økonomi"

To gylne dager med inspirerende alkymister innenfor et bredt spekter av kunstformer og økologisk økonomi.

10.- 11. SEPT. 2021
I sin søken etter gull oppdaget alkymistene mange andre ting av større verdi (Arthur Schopenhauer)

Gull har inspirert og fortryllet kulturer i årtusener. På grunn av sin bestandige og skinnende egenskap har gull også blitt brukt til å forankre og garantere økonomien i form av et fysisk materiale som gir tillit til verdien av pengene. Alkymi handler om å lage gull av mindre verdifulle metaller, men har også en filosofisk og kunstnerisk dimensjon. Kunstnere omformer materialer, tanker, ideer og konsepter som skaper bevegelse, refleksjon og nye perspektiver. Denne alkymien har potensiale til å skape annerledes verdier og måter å forholde seg til verden på. Økonomi og kultur har lenge vært motpoler men har begge røtter med opprinnelse i omsorg og pleie. Kultur kommer fra det latinske ordet colere som betyr å pleie og dyrke jorden med omtanke.  

Dagens økonomi har beveget seg langt vekk fra opprinnelsen av ordet oikos-nomi som betyr å ha orden i hjemmet. Den greske filosofen Aristoteles definerte økonomi som læren om hvordan naturressurser blir brukt til beste for mennesker. Han advarte mot at penger får en dominerende plass i økonomien. I dette seminaret ønsker vi å gjenforene kulturen og økonomien. Vi vil skape alkymi der nye forbindelser og kreative løsninger oppstår. Gylne legeringer som gir gode forutsetninger for fruktbare, smarte og levedyktige samfunn som ikke går på bekostning av natur, artsmangfold og fremtidige generasjoner av dyr og mennesker. 

Det er en alkymistisk handling å forvandle et samfunn. Hvordan ønsker vi at våre liv og vår verden skal se ut når våre barn, barnebarn og kommende slekter vokser opp? Hvilke verdier ønsker vi å ivareta og hvordan skaper vi nye verdier, fremtidens gull? Det handler om å skape samfunn der ressurser forvaltes på mer forsvarlige og rettferdige måter. Samfunn der trivsel, kunnskap og livskvalitet deles og utveksles i felleskap. Samfunn der natur, kultur, kunst og økonomi er sammenflettede. 

Programmet omfatter foredrag, openspace workshop, dialog, performancer, og en dagstur til Gildeskål med gode samtaler i fysisk fellesskap!

Medvirkende:
Eva Bakkeslett, Fernanda Branco, Boel Christensen Scheel, Kristina Gjems, Geir Tore Holm, Ove Jakobsen, Nina Ossavy, Alternative School of Economics (UK) v/Ruth Beale & Amy Feneck.
BIO medvirkende (PDF-fil)

Fagseminaret arrangeres av SE KUNST og BAREDANS, i samarbeid med:
- Eva Bakkeslett, medvirkende kunstner og kurator
- Ove Jakobsen, professor ved Nord Universitet
- BODØ 2024

Seminaret er støttet av Fritt Ord, Bodø kommune og Bodø 2024

Se program for dagene (PDF-fil)

SEMINARAVGIFT
Seminaravgiften for det fysiske seminaret inkluderer kaffe/te og lunsj begge dager. Som lunsj byr vi på lokalmat og drikke fra småprodusenter i Salten.

Seminaravgift ordinær:
Avgift for begge dager: 985,00
Avgift kun fredag: 495,00
Avgift kun lørdag: 495,00
Avgift digitalt seminar for begge dagene: 300,00

Seminaravgift rabattert:
For profesjonelle kunstnere, SE KUNSTs medlemmer og støttemedlemmer 
Avgift for begge dager: 720,00
Avgift kun fredag: 365,00
Avgift kun lørdag: 365,00
Avgift digitalt seminar for begge dagene: 250,00

BUSSTRANSPORT SØRFINNSET
Det settes opp busstransport mellom Bodø-Sørfinnset tur/retur kr. 207,00.
Busstransporten krever påmelding (kryss av i påmeldingsskjema). Avgang fra Bodø kl.09:00 med beregnet ankomst Thai-huset / Sørfinnset kl. 10:30. Retur fra Sørfinnset ca. kl.15:15 med beregnet ankomst i Bodø ca. kl. 16:40. 

Egen transport til Sørfinnset
For de som ønsker å kjøre selv er ankomststed Thai-huset kl. 10:30, like ved skulpturlandskap Nordland “Den glömde staden” Reiserute: Rv17 til Oterstranda, følg skilt der. Parkeringsplass og grusvei til skulpturen, se kart
Mer info Skulpturlandskap Nordland: http://www.skulpturlandskap.no/kunstverkene/den-glomda-staden/


SE KUNST Arena – møteplass for foredrag, kurs, seminarer, samtaleplattform og nettverksbygging.
SE KUNST I NORD-NORGE er et senter for det nordnorske visuelle kunstfeltet og en samlende kraft gjennom nettverk og samarbeid. 

Seminaret er støttet av:

Program for dagene

Kafferast og historiefortelling med Geir Tore Holm. Foto: Kasper Holgersen
Thai-huset ved Kjellingvannet i Gildeskål. Foto: Kasper Holgersen
Fernanda Branco,tracing memories – a soundness wander, walk experience. Foto: Kasper Holgersen
Deltakerne er klar for seminarets dag 2. Bussavgang til Sørfinnset i Gildeskål. Foto: Kasper Holge
Ungdomshuset på Sørfinnset, foredragsholder Eva Bakkeslett ønskes velkommen av Elise Hoedemakers
Seminardeltakere ved "Den Glømda Staden" som er Gildeskåls bidrag til kunstprosjektet Skulpturland
”LuxTempus” - Mathilde Caeyers. Utendørs forestilling og installasjon i Bodø. Foto: Kasper Hol
Etterfest på Beddingen i Bodø. Foto: Kasper Holgersen

Relaterte artikler