L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Om Se Kunst Magasin

Se Kunst Magasin er det eneste kunstmagasinet basert i Bodø som formidler og synliggjør virksomheten til kunstnerdrevne aktører og institusjoner i det profesjonelle kunstfeltet i Nordland, Troms og Finnmark.

20.01.202011:45 SE KUNST

Dette gjør vi gjennom å produsere og publisere redaksjonelle nyhetsartikler, dybdeartikler, omtaler, kunstnerintervjuer, reportasjer og uavhengig kunstkritikk. Vår publisering av kunstkritikk har stor betydning for vurdering av den kunsten som produseres og stilles ut på de kunstarenaene som eksisterer i de tre nordlige fylkene. Det er helt avgjørende da nasjonal og lokal presse og kunstmagasiner på nett og papir bare sporadisk prioriterer plass til kunstkritikk av utstillinger i Nordland, Troms og Finnmark.

Tidsskriftet har redaksjon i Bodø. Det eies og gis ut av nettverksorganisasjonen Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST). Magasinet kommer ut kvartalsvis fire ganger i året og papirutgaven trykkes i et opplag på 1800. Magasinet kan lastes ned som PDF på nettsiden sekunst.no, hvor man også finner all kunstkritikk og andre saker fra magasinet publisert.

Se Kunst Magasin startet på slutten av 1970-tallet som et gratisblad for Se Kunst i Nord-Norges nettverk av formidlingsaktører, kunstinteresserte, kunstinstitusjoner, offentlige instanser, politikere og kunstnere. Se Kunst Magasin har siden da utviklet seg som et kunstmagasin tett forankret i Se Kunst i Nord-Norges sin målsetning om å formidle god samtidskunst til folk i Nord-Norge, for å skape refleksjon, debatt og for å gi opplevelse og økt livskvalitet. Som en organisasjon forankret i Bodø i Nordland inngår dette arbeidet i øvrig strategi om å styrke og etablere fylkeshovedstaden som et attraktivt knutepunkt for fagmiljø innen kunst i Nordland.

Opplag: 1800 | ISSN 1893-9791 (trykket utgave) 
ISSN 1893-9805 (online)

Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge
Redaksjon:
Eva Skotnes Vikjord, ansvarlig redaktør. eva@sekunst.no
Amalie Marie Selvik, redaksjonssekretær og annonseansvarlig, magasin@sekunst.no
Grafisk design: CCS/Claudia C. Sandor – Grafisk design, typografi og illustrasjon, claudia.as
Trykk: Forretningstrykk AS, Bodø, forretningstrykk.no

Vil du bidra til utstillingskalenderen, tipse oss om utstillinger, festivaler, arrangementer eller andre nyhetssaker?

Ta kontakt med oss via magasin@sekunst.no