Om Se Kunst Magasin

Se Kunst Magasin er et tidsskrift for kritisk refleksjon, kunnskap og faglig debatt om den profesjonelle kunstscenen i nord.

Tidsskriftet følger det visuelle kunstfeltet fra Kirkenes i nord-øst til Helgelandskysten i sør. I hver utgivelse kan du lese kunstkritikk, reportasjer, artikler og intervjuer skrevet av frilans skribenter, kunstkritikere og journalister med kunstfaglig kompetanse bosatt i nord. I tillegg til meningsytringer, aktuelle diskusjoner og tenkning rundt regional og nasjonal kunst- og kulturpolitikk.

Redaksjonen er basert i Bodø. Eier og utgiver er Se Kunst i Nord-Norge. Tidsskriftet er medlem av Norsk Tidsskriftforening og støttet av Stiftelsen Fritt Ord. Se Kunst Magasin kommer ut fire ganger i året, og publiserer fortløpende saker på nett.

Som eneste tidsskrift for kunst i Nord-Norge, med redaksjon i Bodø, har vi inntatt en nasjonal posisjon som formidler av kunstscenen i nord. Se Kunst Magasin har et sterkt nordnorsk feste med lesere og abonnenter i Nordland, Troms og Finnmark, men også et stort antall abonnenter blant privatpersoner, kunstinstitusjoner og kulturaktører i resten av landet.
Vi distribuerer i tillegg tidsskriftet til offentlige institusjoner som kulturhus, biblioteker, universiteter, kunstakademier og kunstskoler.

Tegn abonnement
Et årsabonnement koster 369 kr. / 4 utgaver i året levert rett i postkassen.
Et bedriftsabonnement koster 669 kr. / 3 eks. av fire utgaver.

Abonnement bestiller du på nett via tekstallmenningen.no
Abonnementet er løpende til det blir sagt opp.

Opplag: 1400 | ISSN 1893-9791 (trykket utgave) 
Utgiver: Se Kunst i Nord-Norge
Ansvarlig redaktør: Amalie Marie Selvik, magasin@sekunst.no
Web og kommunikasjon: Mona Lundstedt, mona@sekunst.no
Annonsesalg: magasin@sekunst.no
Grafisk design: CCS/Claudia C. Sandor – Grafisk design, typografi og illustrasjon, claudia.as
Abonnement og løssalg: Tekstallmenningen, tekstallmenningen.no
Trykk: Polinor AS, Drammen

Vil du sende oss en pressemelding, tipse oss om utstillinger, festivaler, arrangementer eller har andre henvendelser?
Ta kontakt med redaksjonen: magasin@sekunst.no

Medlem av
Norsk Tidsskriftforening

Mottar støtte fra
Stiftelsen Fritt Ord og Kulturrådet