Om Se Kunst Magasin

Se Kunst Magasin, et tidsskrift for kritisk refleksjon, kunnskap og faglig debatt om den profesjonelle kunstscenen i nord.

Tidsskriftet følger det visuelle kunstfeltet fra Kirkenes i nord-øst til Helgelandskysten i sør. I hver utgivelse kan du lese kunstkritikk, reportasjer, artikler og intervjuer skrevet av frilans skribenter, kunstkritikere og journalister med kunstfaglig kompetanse bosatt i nord. I tillegg til meningsytringer, aktuelle diskusjoner og tenkning rundt regional og nasjonal kunst- og kulturpolitikk.

Redaksjonen er basert i Bodø. Eier og utgiver er Se Kunst i Nord-Norge. Tidsskriftet er medlem av Norsk Tidsskriftforening og støttet av Stiftelsen Fritt Ord. Se Kunst Magasin kommer ut fire ganger i året, og publiserer fortløpende saker på nett.

Som eneste tidsskrift for kunst i Nord-Norge, med redaksjon i Bodø, har vi inntatt en nasjonal posisjon som formidler av kunstscenen i nord. Se Kunst Magasin har et sterkt nordnorsk feste med lesere og abonnenter i Nordland, Troms og Finnmark, men også et stort antall abonnenter blant privatpersoner, kunstinstitusjoner og kulturaktører i resten av landet.
Vi distribuerer i tillegg tidsskriftet til offentlige institusjoner som kulturhus, biblioteker, universiteter, kunstakademier og kunstskoler.