Seminaret "Kraft og motstand"

Bodø Biennale inviterer til seminaret "Kraft og motstand" hvor vi setter agendaen på kunstnerisk drivkraft og motstand, i nye møter mellom dansekunst og den visuelle kunst. Tittel Start Varighet Påmelding Legg i kalender

02. september 2022

Hvordan samspiller disse feltene i dag? Hvordan unike samarbeid mellom de to kunstformene kan skape nye uttrykk. Står vi ovenfor en større sjangerfrihet og sammensmeltning, og samspiller de ulike kunstformene mer enn før? I hvilke retninger føres kunsten videre? Målgruppe for seminaret er kunstnere, fagpersoner og det generelle publikum. Hensikten er å fremme og dele kunnskap, synspunkter engasjement og erfaringer omkring tematikken. Bodø Biennale som en formidlingsarena vil med seminaret Kraft & Motstand bidra til en økt forståelse, felles refleksjon og nyttige verktøy for hvordan man kan se på, forstå og tenke om kunsten og kunstens rolle, samtidig som publikum får et innblikk i kunstens verden i vid forstand.

Les mer om seminarprogrammet på bodobiennale.no

Praktisk informasjon

Sted:  Stormen bibliotek, litteratursalen Språk: Norsk tale Billettpriser:  200,- ordinær, 150,- student/honnør Påmelding innen 25. august. Begrenset antall

Program

Start 02. september 2022 Dag 1 14:00-17:00 (fredag 02.09) Varighet 3 timer Ansvarlig Se Kunst i Nord-Norge Priser Vanlig kr 200,- Honnør kr 150,- Bindende påmelding Ja Påmelding 25.08.2022 23:59 Legg i kalender