Årsmøte 2021

Se Kunst i Nord-Norge avholder årsmøte i Bodø kunstforening, Moloveien 10, Bodø. For de som ikke kan møte fysisk, er det mulig å delta digitalt. I påmeldingsskjema kan du krysse av for digitalt og vi sender deg en lenke til møte på Teams. Tittel Start Varighet Påmelding Legg i kalender

10. september 2021

Dagsorden:

Sak  1. Sak  1.
Godkjenning av innkalling, godkjenning av dagsorden, navneopprop, godkjenning av delegater, Observatørers status.

Sak  2.
Valg av møteleder,
valg av 2 referenter,
valg av 2 representanter til å underskrive protokollen,
Valg av tellekorps

Sak  3.
Årsberetning for 2020
Sak  4.
Regnskap for 2020
Sak  5.
Medlemskontingent 2022
Sak  6.
Budsjett 2021 
Sak  7.
Søknadsbudsjett 2022
Sak  8.
Innkomne saker
Sak 9.  
Valg av Styre og Valgkomite

Praktisk informasjon

Årsmøtet avholdes i Bodø kunstforening fra kl. 17:00. Vi serverer kaffe fra kl. 16:45

Program

Start 10. september 2021 Dag 1 17:00-19:00 (fredag 10.09) Varighet 2 timer Instruktør Se Kunst i Nord-Norge Ansvarlig Se Kunst i Nord-Norge Bindende påmelding Nei Påmelding 09.09.2021 23:59 Legg i kalender