Formål og virksomhetsområder

12.12.201909:58 SE KUNST

FORMÅL

SE KUNST skal bidra til styrke det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge gjennom:

● Å legge til rette for produksjon og formidling av kunst
● Å skape gode kunstopplevelser for publikum
● Å bidra til økt kunnskap om kunst

SE KUNST bruker følgende 3 pilarer for å oppnå sitt formål:

SE KUNST Arena
Møteplasser for foredrag, kurs, seminarer, samtaleplattformer og nettverksbygging.

SE KUNST Magasin
Formidler kunnskap og informasjon om den nordnorske kunstscenen.

SE KUNST Opplevelser
Møter mellom kunst og publikum, med Bodø Biennale som hovedarena. En tverrfaglig arena for produksjon og formidling av nyskapende samtidskunst.