Virksomhetsområder

09.06.202109:58 SE KUNST

Virksomhetsplan

Formålet er å styrke det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge gjennom å: 

  • Legge til rette for produksjon og formidling av kunst 
  • Skape gode kunstopplevelser for bredt publikum 
  • Bidra til økt kunnskap om kunst 

Tre områder skal imøtekomme visjoner og målsetninger og definerer kjernevirksomheten: 

SE KUNST Arena
Møteplasser for fagmiljø med foredrag, kurs, seminarer, samtaleplattform og nettverksbygging. Hovedarena er årlig fagseminar.  

SE KUNST Magasin
Informasjon og kunnskap, kunstkritikk og debatt med fokusområde kunstscenen i Nord-Norge.
Hovedarena er tidsskriftet Se Kunst Magasin digitalt og papirutgave.

SE KUNST Opplevelser
Møter mellom kunst og publikum, produksjon og formidling av nyskapende samtidskunst. 
Hovedarena er Bodø Biennale, en tverrkunstnerisk festival.