L

Meld deg på nyhetsbrev!

w

Formål og virksomhetsområder

12.12.201909:58 SE KUNST

FORMÅL

SE KUNST skal bidra til styrke det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge gjennom:

● Å legge til rette for produksjon og formidling av kunst
● Å skape gode kunstopplevelser for publikum
● Å bidra til økt kunnskap om kunst

SE KUNST bruker følgende 3 pilarer for å oppnå sitt formål:

Nettverk
Nettverk og møteplasser for samarbeid, kompetanse, kunnskap og opplevelser av kunst.

Se Kunst Magasin
Fremme den nordnorske kunstscenen, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bodø Biennale
Tverrkunstnerisk festival for kunstsjangerne visuell kunst og  dansekunst. Arena for tverrfaglig samarbeid og produksjoner.