Grafisk profil "Mitt Landskap" etter inspirasjon fra Gunnar Tollefsens skulptur "samtale"
Grafisk profil "Mitt Landskap" etter inspirasjon fra Gunnar Tollefsens skulptur "samtale"
Grafisk profil "Mitt Landskap" etter inspirasjon fra Gunnar Tollefsens skulptur "samtale"
Fra utstillingen i Bodø kunstforening, Malerier og skulptur av Gunnar Tollefsen. Foto: Ernst Furuhatt
GUNNAR TOLLEFSEN, "Steiner og sjø" (akryl på lerret). Foto: Espen Tollefsen
GUNNAR TOLLEFSEN,  "Rød speiling" (akryl på lerret). Foto: Espen Tollefsen
GUNNAR TOLLEFSEN, "Strand 01" (akryl på lerret). Foto: Espen Tollefsen
LINN HALVORSRØD, "Portal (2016)". Treskulptur med bjeller 100 x 90 cm, Klokketårnet, Bodø domkirke. Foto: Ernst Furuhatt
Fra utstillingen i Stormen bibliotek. Til høyre SIRI AUSTEEN, "Myrr (utsnitt, 2016)", lydinstallasjon,. I bakgrunn, OLAV CHRISTOPHER JENSSEN, "The Accordion Paintings, (utsnitt, 2016) ", olje på lerret, 28 x 35 cm. Foto: Ernst Furuhatt
HC GILJE, "Speiling (2016)". Lysinstallasjon i Bodø kunstforening. Foto: HC Gilje
EDVINE LARSSEN, "Sekvens#11" (skulptur i tre), Bodø kunstforening. Foto: Ernst Furuhatt
Fra utstillingen i Stormen bibliotek, fra venstre til høyre: VEMUND THOE "Skogen sprang "(akryl på lerret); GUNNAR TOLLEFSEN "Fjære 01"(akryl på lerret); OLAV CHRISTOPHER JENSSEN "The Accordion paintings" (olje på lerret, utsnitt); SIRI AUSTEEN "Myrr" (lydinstallasjon, utsnitt). Foto: Marianne Bjørnmyr
Fra utstillingen i Stormen bibliotek:  i forgrunn, SIRI AUSTEEN "Myrr" (lydinstallasjon, utsnitt); i bakgrunn, malerier av GUNNAR TOLLEFSEN. Foto: Marianne Bjørnmyr
Fra utstillingen i Bodø kunstforening: malerier og skulpturer av GUNNAR TOLLEFSEN; i bakgrunn JOHANNE HESTVOLDs gipsskulptur på hjul "Uten tittel (rød speiling)". Foto: Marianne Bjørnmyr
SIRI AUSTEEN, "The light that gets lost reveals the beauty of the world (2016)". Lydinstallasjon i Bodø kunstforening. Foto:  Ernst Furuhatt
Fra utstillingen i Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær: LINN HALVORSRØD, "Portal (2016)", treskulptur med bjeller, Hurtigruteterminalen. Foto: Kjell Ove Storvik
Fra utstillingen i Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær: JOHANNE HESTVOLD "Uten tittel (rød speiling)", gipsskulptur på hjul; i bakgrunn, malerier av GUNNAR TOLLEFSEN. Foto: Kjell Ove Storvik
Fra utstillingen i Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær: i forgrunn, SIRI AUSTEEN "Myrr" (lydinstallasjon); i bakgrunn malerier og skulpturer av GUNNAR TOLLEFSEN, og JOHANNE HESTVOLDs gipsskulptur "Uten tittel (rød speiling)". Foto: Kjell Ove Storvik

Mitt Landskap

SE KUNST feiret 40 år i 2016 og markerte sitt jubileum under Bodø Biennale med bl.a. åpning av utstillingen Mitt Landskap.Utstillingen ble vist i Bodø høsten 2016 ved Stormen bibliotek, Bodø kunstfortening og Bodø domkikre. Utstillingen turnerte i Nordland i 2017 og i Finnmark i 2018.

Nordnorsk kunstnersenter: 27. januar - 19. mars 2017
Sortland kunstforening ( Kulturfabrikken): 29. april - 11. juni 2017
Alstahaug kunstforening (Kulturbadet): 26. august - 07. oktober 2017
Rana kunstforening (Rana Museum): 18. oktober - 18. november  2017
Vadsø kunstforening: 8.- 26.august 2018
Alta kunstforening: 04. - 27.oktober 2018

Intensjonen for utstillingskonseptet Mitt Landskap er å speile noen av endringene i kunstsynet i tidsspennet 1976-2016, kulturelt forankret i Nord-Norge og relatert til europeisk og nasjonal kunst. Utgangspunktet er dialog mellom kunstnerskapet til den relativt ukjente nordnorske sen-modernisten Gunnar Tollefsen (f. 1933, Vesterålen) og en yngre generasjon samtidskunstnere som jobber uttrykks- og sjangermessig overskridende. Tollefsen er kjernekunstneren i prosjektet. I 1959-63 var han elev på kunstakademiet i Oslo under professor Åge Storstein. Følgende kunstnere av den yngre generasjon skal delta: Siri Austeen (f. 1961), Hans Christian Gilje (f.1969), Johanne Hestvold (f. 1988), Linn Halvorsrød (f.1980), Olav Christopher Jenssen (f. 1954), Edvine Larssen (f.1977), og Vemund Thoe (f.1980).

Mitt Landskap vil vise til et felles tematisk referansepunkt i kunstnerskapene, og sammenstillingene vil gi nye perspektiver til de ulike kunstnerskapene. Samtidig reflekteres det over kontraster og likheter mellom noen av de skiftningene vi har sett innen kunsten, i den gjeldende perioden. Gunnar Tollefsens kunstnerskap er med på å rette fokus på at det har skjedd andre ting i den nordnorske kunsthistorien knyttet til den europeiske kunstscenen enn en romantiserende tilnærming til naturen. Temaet re-aktiviseres i prosjektet ved ulike tilnærminger til og bearbeiding av natur og landskap, hos den yngre generasjonen av kunstnere. Idealet om den autonome kunsten innen den tradisjonen som Tollefsen tilhører, utfordres gjennom dagens sjangeroverskridende praksiser hvor blant annet stedspesifikke praksiser og lydkunst er med å belyse forskyvninger som har foregått. Samtidig vil det formale aspektet, som er sentralt hos både Tollefsen og de andre inviterte kunstnerne være i fokus. Målet er at utstillingen skal munne ut i mindre variasjoner, der visningsstedene vil bli utfordret med produksjoner av stedspesifikk og eksperimentell kunst.

Til utstillingen vil det bli utviklet et formidlingsopplegg for flere målgrupper ved kunstpedagog Kristin Risan. Formidling gjennomføres gjennom DKS Nordland og DKS Bodø. 

Produsent for utstillingen: Se Kunst i Nord-Norge
Kuratorteam: Torill Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter og Eva Skotnes Vikjord, Se Kunst i Nord-Norge.


               

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS