Grafisk profil "Mitt Landskap" etter inspirasjon fra Gunnar Tollefsens skulptur "samtale"
Grafisk profil "Mitt Landskap" etter inspirasjon fra Gunnar Tollefsens skulptur "samtale"
Grafisk profil "Mitt Landskap" etter inspirasjon fra Gunnar Tollefsens skulptur "samtale"
Fra utstillingen i Bodø kunstforening, Foto: Ernst Furuhatt
GUNNAR TOLLEFSEN, "Steiner og sjø" (akryl på lerret)
GUNNAR TOLLEFSEN,  "Rød speiling" (akryl på lerret)
GUNNAR TOLLEFSEN, "Strand 01" (akryl på lerret)
LINN HALVORSRØD, "Portal (2016)". Treskulptur med metallbjeller 100 x 90 cm Foto: Ernst Furuhatt
SIRI AUSTEEN, "Myrr (2016)". Lydinstallasjon i Stormen bibliotek, Foto: Ernst Furuhatt
HC GILJE, "Speiling (2016)". Lysinstallasjon, Foto: HC Gilje
EDVINE LARSSEN, "Sekvens#11". Foto: Ernst Furuhatt
Fra utstillingen i Stormen bibliotek.Til venstre VEBJØRN THOE " Skogen sprang" Foto: Marianne Bjørnmyr
Fra utstillingen i Stormen bibliotek.  Foto: Marianne Bjørnmyr
Fra utstillingen i Bodø kunstforening, Foto: Marianne Bjørnmyr
SIRI AUSTEEN, "The light that gets lost reveals the beauty of the world". Lydinstallasjon i Bodø kunstforening, Foto: Ernst Furuhatt
Fra utstillingen i Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær, Foto: Kjell Ove Storvik
JOHANNE HESTVOLD kulptur "Uten tittel (rød speiling)". Fra utstillingen i Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær, Foto: Kjell Ove Storvik
Fra utstillingen i Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær, Foto: Kjell Ove Storvik

Mitt Landskap

Alstahaug kunstforening (Kulturbadet): 26. august - 07. oktober
Rana kunstforening (Rana Museum): 18. oktober - 25. november  

SKINN feiret 40 år i 2016 og markerte sitt jubileum under Bodø Biennale med bl.a. åpning av utstillingen Mitt Landskap.Utstillingen ble vist i Bodø høsten 2016 ved Stormen bibliotek, Bodø kunstfortening og Bodø domkikre. Utstillingen turnerer i Nordland i 2017 på følgende steder:

Nordnorsk kunstnersenter: 
27. januar - 19. mars
Sortland kunstforening ( Kulturfabrikken): 29. april - 11. juni 
Alstahaug kunstforening (Kulturbadet): 26. august - 07. oktober
Rana kunstforening (Rana Museum): 18. oktober - 18. november  

Intensjonen for utstillingskonseptet Mitt Landskap er å speile noen av endringene i kunstsynet i tidsspennet 1976-2016, kulturelt forankret i Nord-Norge og relatert til europeisk og nasjonal kunst. Utgangspunktet er dialog mellom kunstnerskapet til den relativt ukjente nordnorske sen-modernisten Gunnar Tollefsen (f. 1933, Vesterålen) og en yngre generasjon samtidskunstnere som jobber uttrykks- og sjangermessig overskridende. Tollefsen er kjernekunstneren i prosjektet. I 1959-63 var han elev på kunstakademiet i Oslo under professor Åge Storstein. Følgende kunstnere av den yngre generasjon skal delta: Siri Austeen (f. 1961), Hans Christian Gilje (f.1969), Johanne Hestvold (f. 1988), Linn Halvorsrød (f.1980), Olav Christopher Jenssen (f. 1954), Edvine Larssen (f.1977), og Vemund Thoe (f.1980).

Mitt Landskap vil vise til et felles tematisk referansepunkt i kunstnerskapene, og sammenstillingene vil gi nye perspektiver til de ulike kunstnerskapene. Samtidig reflekteres det over kontraster og likheter mellom noen av de skiftningene vi har sett innen kunsten, i den gjeldende perioden. Gunnar Tollefsens kunstnerskap er med på å rette fokus på at det har skjedd andre ting i den nordnorske kunsthistorien knyttet til den europeiske kunstscenen enn en romantiserende tilnærming til naturen. Temaet re-aktiviseres i prosjektet ved ulike tilnærminger til og bearbeiding av natur og landskap, hos den yngre generasjonen av kunstnere. Idealet om den autonome kunsten innen den tradisjonen som Tollefsen tilhører, utfordres gjennom dagens sjangeroverskridende praksiser hvor blant annet stedspesifikke praksiser og lydkunst er med å belyse forskyvninger som har foregått. Samtidig vil det formale aspektet, som er sentralt hos både Tollefsen og de andre inviterte kunstnerne være i fokus. Målet er at utstillingen skal munne ut i mindre variasjoner, der visningsstedene vil bli utfordret med produksjoner av stedspesifikk og eksperimentell kunst.

Til utstillingen vil det bli utviklet et formidlingsopplegg for flere målgrupper ved kunstpedagog Kristin Risan. Formidling gjennomføres gjennom DKS Nordland og DKS Bodø. 

Produsent for utstillingen: Se Kunst i Nord-Norge
Kuratorteam: Torill Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter og Eva Skotnes Vikjord, Se Kunst i Nord-Norge.

               

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS