PÅMELDING TIL ÅRSMØTE 2019

Sted og dato: ikke satt
Saksdokumentene sendes ut 3 uker før møtedato!

 

 

* må fylles ut Alle medlemmer i SKINN har rett til å møte med tale- og forslagsrett. Bare delegater for medlemmene har stemmerett.

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS