Fra monteringen av "Uten ramme, nye rom" i Tromsø kunstforening. Foto: F. Ludvigsen

KOMPETANSEROGRAM ARENAUTVIKLING FOR VISUELL KUNST I NORDLAND

Pilotprosjektet Kompetanseprogram for Arenautvikling for visuell kunst i nordland startet opp sommeren 2016, med deltakere fra fem piloter/arenamiljøer med ulik kompetanse, driftsgrunnlag og potensiale. Deltakerne skal delta på et årslangt program med fokus på arrangør- og formidlingskompetanse og prosjekt- og prosessutvikling. 

Kompetanseprogrammet er organisert som en blanding av kurs i prosjekt- og prosessutvikling i regi av Utviklingskompetanse as og seminar/fagdager med fokus på produksjon og formidling. Programmet skal gi praktisk og teoretisk grunnlag for skapende produsentpraksis hvor visningsstedene er involvert i den fysiske presentasjonen av kunsten og bidrar til å skape en god kunstopplevelse og samtidig fremme kunstens samfunnsmessige betydning ved å sette samtiden i perspektiv.

PÅMELDING TIL KOMPETANSEPROGRAM, ARRANGØR- OG PRODUSENTKOMEPETANSE
Frist for påmelding alle samlinger: 20. Oktober 2017

Ved endringer i påmeldingen (oppmøte, overnatting eller middag) må dette meldes i fra om på e-post info@sekunst.no, innen 10 dager før samlingen. 

Samling 1: Kuratering – idé og konsept  02. og 03. november 2017  
Overnatting, Skagen hotell, enkeltrom, kr. 790,- 
Middag 02. november kr. 295,-
Event, boklansering 03. november kl. 14:00                  

Samling 2: Budsjettering og finansiering, 28. november 2017

Samling 3: Utstillingsplaner og presentasjon, 26. og 27. januar 2018           
Overnatting, Skagen hotell, 26. til 27. januar, enkeltrom, kr. 790,-
Middag 26. januar kr.  295,- 

Samling 4: Promotering og markedføring, 20. og 21.februar 2018   
Overnatting, Skagen hotell, 20. februar, enkeltrom, kr. 1395,-
Avsluttingmiddag, 20. februar, kr. 350,- 

KOSTNADER:
Representanter fra kunstforeningene som er med i pilot-programmet får dekket overnatting samt felles måltider (det er ikke mulig å legge inn diett i reiseregning). Reise bestilles av den enkelte, og reiseutgifter blir refundert mor innsending av kvittering/billetter. NB! All refusjon gjelder på billigst mulig måte, kjøp derfor billetter i god tid.
Reise, overnatting og måltider dekkes ikke for representanter fra kommunene. 

OVERNATTING
Vi har gjort prisavtale og bestilt overnatting på Skagen Hotel,  Dersom du har behov for overnatting må dette krysses av i påmeldingskjemaet. 

BESPISNING
I forbindelse med samlingene har vi lagt opp til felles lunsj og felles middager. 
Kryss av for middag dersom du ønsker å delta.

Påmeldingen er bindende. Dersom sykdom skulle forhindre deg å delta må du snarest gi oss beskjed. HUSK Å BESTILLE REISE I GODT TID!

Påmeldingsskjema finner du i menyen til venstre.

Last ned program for samling1

Kompetanseprogram for arenautvikling 

for visuell kunst i Nordland

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS