Dag Solhjell ombord på et kystvaktskip, etter å ha vært på Hopen utenfor Svalbard.Foto: Dag Solhjell

En bokanmeldelse av kunstsosiolog dr. philos Dag Solhjell

 

Unni Krogh (2017)
SKINN - Kunstformidler i Nord-Norge gjennom 40 år 1976-2016

Denne boken er en fest å lese. Den har en vakker grafisk utforming, er godt skrevet og ryddig redigert, og gir meget god innsikt på et område av kunstformidling og kunstpolitikk som det ikke finnes tilsvarende litteratur om. Til forskjell fra vanlige jubileumsbøker er den også kritisk og derfor lærerik, den forteller både om kriser og suksesser, om idealer og realiteter. Unni Krogh kombinerer en forskers saklige tilnærming til materialet, med en pedagogisk og lettlest fremstillingsform.

Boken dokumenterer hvordan en fjern landsdels levende kunstliv blir til og vedlikeholdes: gjennom et mangeårig dynamisk samspill mellom krefter som både samarbeider og er i konflikt med hverandre. Forfatteren forteller om utviklingen fra et forsiktig og idealistisk begynnende samarbeid mellom små frivillig arbeidende organisasjoner til et profesjonelt organisert og ledet apparat.

De tre viktigste organiserte aktørene i dette unike nordnorske samspillet har vært kunstforeningene og deres nordnorske organisasjon; kunstnerne og deres nordnorske organisasjoner; og det kulturpolitiske regime på fylkeskommunalt og statlig nivå. Alle tre har sin nesten samtidige tilblivelse og økonomiske forutsetning i den nye statlige kulturpolitikken som ble etablert tidlig på 1970-tallet. Dette er kunstfeltets trepartssystem – der alle tre parter er avhengig av hverandre for at hver av dem skal nå sine egne mål. Slik sett er boken en innføring både i en spesifikk nordnorsk kulturpolitisk historie og i norsk kulturpolitikk i disse 40 årene. Dette kan høres litt tørt ut, men bokens sjanger overvinner elegant slike utfordringer. Jeg kjenner ikke til noen annen fremstilling hvor dette kulturpolitikkens trepartssystem er så tydelig beskrevet.

Boken er rikt og intelligent illustrert, både med reportasjebilder, gjengivelser av kunstverk og fra utstillingssituasjoner, og klipp fra presse og andre media. Det mykner opp fremstillingen, som også er grundig kildebelagt, både av historisk dokumentasjon og fra intervjuer med personer som har stått SKINNs historie nær. I flere vedlegg er virksomheten gjennom 40 år dokumentert i oversiktlige tabeller, noe som har fristilt den løpende og levende teksten fra mye teknisk informasjon.

Publikasjonen har fått støtte fra Norsk kulturråd. Claudia C. Sandor har stått for den grafiske design. Denne anmelder var som daværende styreleder og senere intendant i Tromsø Kunstforening en av stifterne av SKINN i 1967, og har vært intervjuet av forfatteren.

Dag Solhjell, kunstsosiolog dr. philos
Fossum, 4. april 2018

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS