Saken om Rødskolen behandles 17. des.

LESERBREV

Kommunestyret i Hadsel ved rådmann Ola Morten Teigen har nå vedtatt å behandle saken om Rødskolen den 17. desember i år og oppfordrer kommunestyret til å opprettholde rivingsvedtaket.

Ola Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen sentralt har bekreftet overfor "Rødskolens venner" at han er villig til å stille i møte med politikerne i Hadsel for å redgjøre for Fortidsminneforenings rødlisting og ønske om bevaring av Rødskolen. Fortidsminneforeningen har fått 41 millioner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, så det er gode muligheter for at det kommer penger på bordet for å bevare skolen.

Samtidig har Universtietet i Tromsø ved Institutt for Kultur og Litteratur gitt positive signaler om at de vil stille med ekspertise fra Nord-Norge til befaring og uttalelse om bygningen og kunstens verdi utifra Nord-Norsk kulturhistorisk synsvinkel.

Rødskolens venner har bedt kommunestyre utsette behandlingen av saken til det er gjennomført en befaring av et ekspertutvalg i kraft av UiTrømsø og Fortidsminneforeningen sentralt. Begge disse forhold om videre utredning er blitt forelagt rådmannen.

Å gå til vedtak i kommunestyret på nåværende tidspunkt uten nærmere befaring og kun på grunnlag av Nasjonalmuseets slette behandling av Nord-Norsk bevaringsverdig kunst, er noe Hadsel kommunestyre ikke kan være komfortabel med. Både poltikere og store deler av befolkningen i kraft av Rødskolens venner og den lokale Fortidsminneforeningen i Vesterålen har bedt om nærmere utredning av disse forhold før et evt. vedtak fattes i Hadsel kommunestyre. Det bør være forpliktende å behandle denne saken med respekt for alle involverte både lokalt, regionalt og nasjonalt, som har interesse for å bevare Rødskolen.

Derfor ber vi alle partier drøfte dette i sine gruppemøter å gå inn for utsettelse av saken til en forsvarlig behandling er gjennomførbar. Å la dette bli en hastesak uten omsyn til en bredere utredning i bruk og bevaring av skolen og ikke minst de muligheter til økonomisk støtte, er uakseptabel politikk.

Så derfor ber Rødskolens venner om at bevaringsaken av Rødskolen blir behandlet på en akseptabel og verdig måte av kommunestyret, og at det blir tatt hensyn til de innspill om videre utredning som er foreslått. At kulturhistorisk verneverdig bygninger og kunst behandles som en hastsak for riving, er ingen tjent med på lang sikt.

30.nov. 2015

Brit Steinsvik 

"Rødskolens venner"

 

LESERBREV

Bevar Rødskolen i Hadsel, en distriktsperle i Nord-Norge !

Politikerne er med god grunn usikre på fagekspertisens råd med to så ulike anbefalinger i Rødskolesaken. På den ene siden  Nasjonalmuseumet som gir en slett behandling av nordnorsk kunst, som er brukt som høringsinstans i første runde. Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, som er den regionale fagekspertisen, skulle vært brukt i denne saken. Riksantikvaren forventer at de regionale instanser skal kunne gi råd, men NNKM er altå ikke brukt av den tidligere ordføreren i Hadsel i befaring av skolen i juni 2015.  På den andre siden Fortidsminneforeningen som har rødlistet Rødskolen, kunstprofessor Gunnar Danbolt og tidligere avelingsdiriktør ved MuseumNord Vesterålsavdelingen Vegard Lie, samt sivilingeniør Bjørn Hansen, som er spesialist på betongkonstruksjoner, alle har gått inn for bevaring. 

Med et nytt kommunstyre med Ap i ordførersetet har vi store forventninger til gjenopptagelse og bevaring. Nå når Fortidsminneforeningen har rødlistet Rødskolen for bevaring og i disse dager fått 41 millioner av Sparebankstiftelsen DnB, har vi gode håp om bevaring. Dette bør alle politikerne i Hadsel kommune merke seg og ta opp som en del av budsjettbehandlingene i kommestyre nå i desember. Med god planlegging av det nye kommunestyret, støtte fra Fortidsminneforeningen og bruk av regionale høringsinstanser, vil den nye behandlingen av rivingsvetaket fra 17.10.2010 kunne føre til en bevaring og til glede for mange som står bak Innbyggerinitativet for ny behandling. 

Det er nå tatt et initativ overfor Riksantikvaren på nasjonalt plan, som vi håper skal gi mer avklaring i saken. 

16.nov. 2015

Brit Steinsvik 

"Rødskolens venner" 

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS