Fra en formidlingssituasjon i Bodø kunstforening i forbindelse med utstillingen Mitt Landskap. Bildet viser kunstverket Speiling av HC Gilje i møte med barn som utforsker kunstveket.  Foto: Ane Øverås 

Invitasjon til foredrag om utvikling og retningsvalg

I forbindelse med pilotprosjektet Kompetanseprogram for Arenautvikling for visuell kunst i Nordland  legger vi opp til en foredragsrekke som er gratis og åpen for alle. I helgen 02. og 04.desember starter vi med tre foredrag som omhandler utvikling og retningsvalg i kunstinstitusjoner.

FREDAG 2. DESEMBER Kl. 11:30-12:30
Foredragsholder: Dag Solhjell, Kunstsosiolog
“Strategi – retningsvalg for profesjonaliserte kunstforeninger og andre visningssteder på en utvidet kunstarena”
 
Kunstsosiolog dr. philos. Dag Solhjell vil konsentrere sin forelesning om kunstutstillinger og deres arrangører. Han vil drøfte arrangørers utstillingsstrategi – både valg av utstillingspolitikk og utstillingsprogram. Her vil han gå nærmere inn på begrepet kuratoriat og kuratering, og ulike typer kuratoriat. Han vil også ta for seg de utstillingspolitiske valg, og drøfte særlig to dimensjoner: en geografisk og en sosiologisk. Den geografiske dimensjonen vil handle om hvor man vil hente sine kunstnere fra, den sosiologiske dimensjonen berører særlig hvilke verdier som kan legges til grunn for utstillingspolitikken. Han vil gjennom det hele ta opp hvilken kompetanse kunstforeninger bør bringe inn i samarbeid med kulturhus og museer. 
 
FREDAG 2. DESEMBER Kl. 12.40-13.40
Foredragsholder: Harald Solberg, Direktør Bomuldsfabriken Kunsthall
“Fra gruveindustri til kunsthall - om utviklingen av Bomuldsfabriken”

Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal har samtidskunsten som hovedsatsingsområde. De skaper, formidler og gir opplevelser. De har markert seg ved solide produksjoner, høy utstillingskvalitet og en klar profil som visningssted. De satser både på egenproduserte utstillinger og utstillinger i samarbeid med andre institusjoner og er et viktig bidrag til et ikke-kommersielt formidlingstilbud i regionen.
 
SØNDAG 4. DESEMBER Kl. 09.30-10.45
Foredragsholder: Leif Magne Tangen, Intendant Tromsø Kunstforening
“Verden forandrer seg – institusjoner òg”
 
Tromsø Kunstforening har hatt profesjonell drift siden 1981 og har utviklet kunstnerskap såvell som kunstformidlere. I 2011 bestemte TKF at begrepet kunsthall best beskriver virksomheten. For tiden arbeider TKF med sin første langsiktige plan (TKT 2017-2022), og Leif Magne vil skissere hvordan de ønsker å jobbe med denne, og om de større utstillingene i planlegging for perioden 2017-2019.

Foredragene er gratis og åpen for alle, (ingen påmelding).

Velkommen!

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS