Daglig leder i Se Kunst, Eva Skotnes Vikjord og fylkesråd Mona Fagerås,
Foto: Trond-Erlend Willassen, Nordland fylkeskommune

Vil gi ny grobunn for kunst i Nordland

Fylkesrådet bevilger 1,5 millioner kroner til kompetanseutvikling for kunstforeninger og kunstformidlere i Nordland. Målet er bedre og flere kunstopplevelser og nye arbeidsplasser innen kulturnæringen.

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS