Gunnar Tollefsen: Strand 01 (akryl på lerret)

Pressemelding for jubileumsutstillingen "mitt landskap"

Se Kunst i Nord-Norge feirer 40 år og markerer jubileet med utstillingen Mitt Landskap. Utstillingen sentrerer seg rundt den nordnorske kunstneren Gunnar Tollefsen (f.1933, Vesterålen), og en yngre generasjon norske samtidskunstnere som inviteres inn i dialog med Tollefsens kunstnerskap.

Medvirkende kunstnere er: Siri Austeen (f. 1961),Hans Christian Gilje (f. 1969), Johanne Hestvold (f.1988), Linn Halvorsrød (f. 1980), Olav Christopher Jenssen (f. 1954), Edvine Larssen (f. 1977), Vemund Thoe (f. 1980) og Gunnar Tollefsen (f. 1933).

Tittelen Mitt Landskap retter lyset mot landskapsbegrepet og alt fra natur- og kulturlandskapet som omgir oss, det indre, psykiske landskapet og det digitale, audiovisuelle landskap. Enkeltvis og samlet danner disse ulike landskapsforståelsene rammen for vår eksistens med stor innvirkning på vår hverdagsopplevelse, livskvalitet og trivsel. Utstillingen speiler noen av endringene i kunstsynet i perioden 1976-2016, fra senmodernisme til samtidskunst. Gunnar Tollefsen er sen-modernist og en av de første kunstnere i Nord-Norge til å jobbe med abstrakt maleri. I 1959–1963 gikk han på kunstakademiet i Oslo under professor Åge Storstein, som blant annet har utført glassmaleriet i Bodø domkirke. Olav Christoffer Jenssen representerer den neste generasjonen av kunstnere som etter Tollefsen utforsker det abstrakte maleriet. I Stormen stiller han ut serien The Accordion Paintings med abstraherte referanser til naturen på Vesterålen. Videre omfatter utstillingen maleri, skulptur, og lys- og lydinstallasjoner med refleksjoner omkring ytre og indre landskap.

I utstillingen møter publikum det kunstnerskapte landskapet gjennom ulike media og materialer. Et landskap som er skildret ut ifra kunstnernes egen fortolkningsramme, i møte med Gunnar Tollefsens arbeid og virke på Nøss i Andøya, og i møte med det nordnorske naturlandskapet i Vesterålen. Fra Tollefsens sen-modernistiske uttrykk, til Jenssens rendyrkning av lerretet, og samtidens multimediale kunstuttrykk dekker Mitt Landskap et kunsthistorisk spenn på 40 år.

Utstillingen vises på tre steder i Bodø sentrum:
Stormen bibliotek (gallerirom), Bodø kunstforening og Bodø domkirke.

 Stormen bibliotek stiller ut:
• Olav Christopher Jenssen med serien The Accordion Paintings
• Vemund Thoe med maleriet Skogen sprang
• Siri Austeen med lydinstallasjonen MYRR, et akustisk lydlandskap av glassplater i ulike former

Bodø kunstforening stiller ut:
• Hans Christian Gilje med lysinstallasjonen Speiling
• Johanne Hestvold med gipsskulpturen Uten tittel (rød speiling)
• Edvine Larssen med treskulpturen Sekvens #11
• Siri Austeen med en flerkanals lydinstallasjon THE LIGHT THAT GETS LOST REVEALS THE BEAUTY OF THE WORLD

 Bodø domkirke stiller ut:
• Linn Halvorsrød med lydskulpturen Portal i Klokketårnet

Gunnar Tollefsen er representert på alle steder.

INFO OM ÅPNINGSARRANGEMENT TORSDAG 8.SEPTEMBER
Åpning av utstillingen Mitt Landskap inngår i den offisielle åpningen av Bodø Biennale (8.-11. september). Vi starter i Stormen bibliotek kl. 18:15 og fortsetter med en kunstvandring i Bodø sentrum til utstillingens visningssteder.

Programmet for åpningen 8.september:
18:15–18:45 Utstillingsåpning | Kunstnermøte
Åpning av utstillingen Mitt Landskap og kunstnermøte med medvirkende kunstner Olav Christopher Jenssen.
Jenssen er født og oppvokst i Vesterålen og er en av Norges mest anerkjente samtidskunstnere med internasjonal renommé. I 2015 ble Jenssen utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats som kunstner. Han representerer den neste generasjon etter Gunnar Tollefsen som utforsker det abstrakte maleriet og gir oss ett kort innblikk innen stilretningen.
STED: Stormen bibliotek, litteratursal
Alle medvirkende kunstnere i utstillingen er tilstede

18:45–19:30 Kunstvandring i Bodø sentrum
START: Stormen bibliotek

Etter utstillingsåpningen i Stormen bibliotek, starter kunstvandringen til Kunstforeningen via Glasshuset og videre forbi Kongeparkens grønne skulpturer. Kunstvandringen fører oss til vannspeilet utenfor domkirka hvor vi får se Ved siden av før, rett over etter av og med dansekunstner Tanja Andreeva og lydkunstner Linn Halvorsrød.

19:30–20:00 Forestilling «Ved siden av før, rett over etter» AV OG MED Tanja Andreeva og Linn Halvorsrød Velkomst ved ordfører Ida Pinnerød og åpning ved fylkesråd for kultur Ingelin Noresjø.
STED: Vannspeilet ved Bodø domkirke

 Produksjon: Se Kunst i Nord-Norge
Kuratorteam: Eva Skotnes Vikjord, Se Kunst i Nord-Norge
Torill Østby Haaland, Nordnorsk Kunstnersenter
Samarbeidspartner: Nordnorsk Kunstnersenter
Utstillingsperiode: 08. september - 13.november 2016
Lokale arrangører: Bodø kunstforening, Stormen bibliotek og Bodø domkirke

For mer informasjon eller pressevisning: Mona Nilsen (rådgiver): mona@sekunst.no // tlf. 75 50 66 20
www.sekunst.no

Utstillingen er støttet av : Kulturrådet, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Bodø kommune

Last ned pressemelding

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS