Arrangørstøtte til visningssteder i Nordland

Nordland fylkeskommune vil styrke arrangørleddet for visuell kunst.
For 2016 og 2017 utlyses som en prøveordning midler til kunstforeninger og kunstnerdrevne visningssteder (non-profitt). 

Søknadsfrist 1. mars.

For søknadsskjema følg link.
https://www.nfk.no/tjenester/visuell-kunst-tilskudd-til-arrangorer-av-utstillinger-i-nordland-nb-med-forbehold-om-politisk-godkjenning.749586.aspx

 Tilskuddsordning: Tilskudd til utstillingsarrangører i Nordland.

 Hvem kan søke:
1. Kunstforeninger med tilhørighet i Nordland fylke. Det settes ikke krav til fast lokale. Kunstforeningen kan samarbeide med f.eks. kulturhus og andre visningssteder om utstillinger og       prosjekter.
2. Kunstnerdrevne visningssteder, visningssteder der kunstnere selv driver et galleri eller visningsrom, der de utstiller andres arbeider.

Ordningen omfatter ikke rammeverksted og kunsthandlere/auksjonsfirma (annenhåndsmarkedet).

 Ved mange søknader, prioriteres søknader fra kunstforeninger.

 Hva kan man søke støtte om:
Frakt/transport av kunst, reise for kunstner i forbindelse med montering av utstilling, utstillingshonorar/vederlag til kunstnere og andre produksjonskostnader. 

Tilskudd kan ikke brukes til faste kostnader som husleie, lønn til ansatte osv. Nordland fylkeskommune kan dekke inntil 70% av totale kostnader.

Krav vil søknad:
Det skal foreligge en avtale om utstilling. Utstillende kunstnere skal være medlem av kunstnerorganisasjon eller kvalifisere til dette.
Det gis ikke støtte til utstillinger med arbeid av barn eller amatører. Legg ved kortfattet prosjektbeskrivelse og budsjett for utstilling det søkes støtte til.
Det settes krav om utbetaling utstillingshonorar/vederlag (minimum sats, fastsatt av i avtale med Staten) til kunster(e).

Tilskuddsordningen er en prøveordning for 2016 og 2017 og vil deretter evalueres.

Ordningen er ment som et supplement til tilskuddsordninger fra f eks kommuner, Norske kunstforeninger og Norsk kulturråd.

 Søknadsfrist 1. mars 2016.

Støtte kan søkes til utstillinger som arrangeres i tidsrommet mai 2016 – april 2017. Ny utlysning vil komme i 2017.

Utstillingsvederlag (statlige satser): https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/visuell-kunst/innsiktsartikler/Billedkunst-kunsthandverk-og-kunst-i-offentlig-rom/utstillingsvederlag--/id709552/

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS