Monica Milch Gebhardt, leder for Vadsø Kunstforening

Vil Finnmark fylkeskommune prioritere visuell kunst?

LESERINNLEGG i Finnmarken  21.mai 2016
Vadsø kunstforening v/ leder Monica Milch Gebhardt

Vadsø kunstforening er en frivillig forening viet formidling av profesjonell kunst. Vårt mål er at flest mulig skal oppleve å bli gledet og utfordret i sitt møte med kunst. Vi mottar vandreutstillinger, inviterer enkeltkunstnere til utstilling og initierer og samarbeider med lokale og regionale aktører om kunstprosjekter. Vi arrangerer ett lokalt DKS tilbud innen visuell kunst i året, og inviterer barn og ungdom til besøk i våre utstillinger. Vi er medlem av Se Kunst i Nord-Norge og av Norske kunstforeninger.

I møtet i Fylkestinget i desember 2015, kom følgende benkeforslag fra Ap, SV og KrF «Fylkestinget ber om å få vurdert muligheten for besparelser ved å avvikle drift eller salg av Gjesteatelier i Vadsø».

Gjesteatelieret i Vadsø er utvilsomt positivt for kunst og kulturlivet i regionen:
-      Byen har et jevnt besøk av profesjonelle kunstnere fra inn og utland som samarbeider med lokale aktører, holder utstillinger og workshops innenfor visuell kunst.

-       De besøkende kunstnerne bringer med seg nye perspektiver til lokalmiljøet, bringer med seg lærdom og erfaring fra lokalmiljøet og fungerer som markedsførere for folk, tradisjon, kultur og natur i regionen. Dette er musikkfestivalen ”Ice Station” i Vadsø sist høst et strålende eksempel på.

-      Gjesteatelieret er del av et større Nettverk av gjesteatelier i Barentsregionen: High North A-i-R nettverk. Nettverket har som mål å løfte frem regionens egenart og oppfordre til utvikling av nye Artist in Residencies og utvekslingsprogrammer for kunstnere i de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland.

-        AIR Barents (2014-2016) er et prosjekt innen High North A-i-R Network for profesjonelle kunstnere, kuratorer, kritikere og forskere innenfor det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge og Nordvest-Russland. AIR Barents vil i prosjektets siste del i 2016 tilrettelegge for flere kunstutstillinger, videoprogram, workshops og seminar i Nord-Norge og Nordvest-Russland. Vadsø kunstforening skal blant annet, organisere og kuratere et utendørs kunstprosjekt med AIR Barents kunstnere under Varangerfestivalen 2016.

-         Gjesteatelieret bidrar til utvikling og realisering av kunstprosjekter i regionen ved å tilrettelegge for kunstnerbolig og atelier.

-        I 2016 skal 17 kunstnere ha opphold ved Gjesteatelieret. I dette inngår fire kunstnere som deltar i kunstprosjektet «Kven connection», hvor fylkeskommunen er samarbeidspartner. Prosjektet er to-årig, og omhandler tema kvenkultur, språk, kulturarv og migrasjon i et kunstnerisk perspektiv. Prosjektet er et samarbeid mellom Varanger museum avdeling Vadsø museum, Ruija kvenmuseum, Lapland Regional Office of Arts Promotion Centre Finland, LETKE - Performing Arts Centre of Lapland, Finnmark fylkeskommune og
Vadsø kunstforening. 

Vadsø kunstforening synes det er et feilspor og vitner om dårlig prioritering dersom gjesteatelieret legges ned. Uten gjesteatelieret mister Finnmark tilstrømming av kunstnere på gjesteopphold og ikke mist det unike samarbeidet i Barentsregionen gjennom kunstnerutveksling og kunstprosjektutvikling. Hvordan ser Fylkeskommunen på viktigheten av det grenseoverskridende samarbeidet innen visuell kunst?

I Hovedutvalg for kultur og samferdsel 18.02.16 sak 9/16 ble det vedtatt at tilskuddsordningen ”tilskudd til profesjonell kunst” legges ned i Finnmark fylkeskommune. I samme møte vedtok utvalget å kutte 50 000 kroner i driftsmidler til FFKs gjesteatelier. Fylkeskommunens satsning på visuell kunst står da igjen med et arbeidsstipend på 100 000 kroner som deles ut hvert tredje år og et tilskudd til nordnorske kunstnerorganisasjoner, regulert av den nordnorske kulturavtalen. Utstillingsarenaer, organisasjoner, kuratorer, produsenter og kunstnere i regionen står uten støtteordning til prosjekter. I prosjektsøknadsøkonomi kreves det flere finansieringskilder, hvor kommune og fylkeskommune regnes som naturlige bidragsytere sammen med kulturbaserte tillskuddsordinger. Hva gjør vi når fylkeskommune og i de fleste tilfeller heller ikke kommune bidrar? Hvordan ser fylkeskommunen på sitt ansvar i forhold til kunst og kunstformidling i regionen?

Satsningsområder nedfelt i ”Den nordnorske kulturavtalen (2014-2017)” er blant annet visuell kunst hvor både finansiering av prosjekter og internasjonalisering er oppført. Satsningen konkretiseres i ”Strategi for visuell kunst i Nord-Norge. Nordnorsk kulturliv mot 2020”. Der er den blant annet uttalt slik: ”Målet er at det skal være attraktivt å være skapende kunstner i Nord-Norge, og at landsdelen skal ha vitale og profesjonelle fagmiljøer og institusjoner for visuell kunst slik at det skapes, produseres og vises visuell kunst på internasjonalt nivå i landsdelen.” Det presiseres også: ”Det er et mål å stimulere til økt skapende virksomhet, produksjon og formidling av visuell kunst av høy kvalitet som er tilgjengelig for alle.”

Med ordlyden til strategien i minnet, forstår vi det slik at det skal være rom for store kunstopplevelser på små steder, også i Finnmark. Kunstens verdi lar seg vanskelig måle i kroner og øre. Kunst kan derimot bidra til glede, berikelse, bedre helse, kunnskap, refleksjon, bolyst og trivsel i Finnmark. Vi ber derfor politikerne i Finnmark om å se på saken på nytt, og la seg overbevise om at framtidens Finnmark også trenger næring i form av kunst.

På vegne av Vadsø kunstforening v/ leder Monica Milch Gebhardt

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS