Nytt stipend til nordnorske kulturtalenter

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har opprettet en stipendordning for nordnorske talenter innenfor kulturområdet. Det deles ut inntil 10 stipend på opp til 150 000 kroner hver. Stipendet kan fordeles over tre år.

Søknadsfrist: 1. april 2016 

Les mer

Arrangørstøtte til visningssteder i Nordland

Nordland fylkeskommune vil styrke arrangørleddet for visuell kunst.
For 2016 og 2017 utlyses som en prøveordning midler til kunstforeninger og kunstnerdrevne visningssteder (non-profitt). 

Søknadsfrist 1. mars.

Les mer
Avdelingsdiretør Per Odd Bakke.  Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Det tar tid å skape nye generasjoner av kunstentusiaster

LESERINNLEGG i Altaposten onsdag 20. januar 2016

Les mer

SE KUNST I NORD-NORGE HAR ANSATT PRODUSENT

Se Kunst i Nord-Norge har ansatt Elise Cosme da Silva Hoedemakers som produsent/kurator i 100 stilling, hun startet i jobben 18.januar.

Les mer

Sentralisering av definisjonsmakt

LEDER: SENTRALISERING AV DEFINISJONSMAKT, KUNST OG PENGER

"Blant kulturpolitikkens viktigste oppgaver er å legge til rette for at alle kan oppleve et mangfold av ulike kulturtilbud og kunstneriske uttrykk, og delta i et aktivt kulturliv. Skapende kunst bidrar til fornyelse og utvikling av samfunnet og enkeltmennesker."

Dette kan man lese i Stortingsmeldingen nr.23 Visuell kunst. Jeg skulle ønske vi så litt mer av dette i dagens kulturpolitikk. 

Les mer

Saken om Rødskolen behandles 17. des.

LESERBREV

Kommunestyret i Hadsel ved rådmann Ola Morten Teigen har nå vedtatt å behandle saken om Rødskolen den 17. desember i år og oppfordrer kommunestyret til å opprettholde rivingsvedtaket.

Ola Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen sentralt har bekreftet overfor "Rødskolens venner" at han er villig til å stille i møte med politikerne i Hadsel for å redgjøre for Fortidsminneforenings rødlisting og ønske om bevaring av Rødskolen. Fortidsminneforeningen har fått 41 millioner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, så det er gode muligheter for at det kommer penger på bordet for å bevare skolen.

Samtidig har Universtietet i Tromsø ved Institutt for Kultur og Litteratur gitt positive signaler om at de vil stille med ekspertise fra Nord-Norge til befaring og uttalelse om bygningen og kunstens verdi utifra Nord-Norsk kulturhistorisk synsvinkel.

Rødskolens venner har bedt kommunestyre utsette behandlingen av saken til det er gjennomført en befaring av et ekspertutvalg i kraft av UiTrømsø og Fortidsminneforeningen sentralt. Begge disse forhold om videre utredning er blitt forelagt rådmannen.

Å gå til vedtak i kommunestyret på nåværende tidspunkt uten nærmere befaring og kun på grunnlag av Nasjonalmuseets slette behandling av Nord-Norsk bevaringsverdig kunst, er noe Hadsel kommunestyre ikke kan være komfortabel med. Både poltikere og store deler av befolkningen i kraft av Rødskolens venner og den lokale Fortidsminneforeningen i Vesterålen har bedt om nærmere utredning av disse forhold før et evt. vedtak fattes i Hadsel kommunestyre. Det bør være forpliktende å behandle denne saken med respekt for alle involverte både lokalt, regionalt og nasjonalt, som har interesse for å bevare Rødskolen.

Derfor ber vi alle partier drøfte dette i sine gruppemøter å gå inn for utsettelse av saken til en forsvarlig behandling er gjennomførbar. Å la dette bli en hastesak uten omsyn til en bredere utredning i bruk og bevaring av skolen og ikke minst de muligheter til økonomisk støtte, er uakseptabel politikk.

Så derfor ber Rødskolens venner om at bevaringsaken av Rødskolen blir behandlet på en akseptabel og verdig måte av kommunestyret, og at det blir tatt hensyn til de innspill om videre utredning som er foreslått. At kulturhistorisk verneverdig bygninger og kunst behandles som en hastsak for riving, er ingen tjent med på lang sikt.

30.nov. 2015

Brit Steinsvik 

"Rødskolens venner"

 

LESERBREV

Bevar Rødskolen i Hadsel, en distriktsperle i Nord-Norge !

Politikerne er med god grunn usikre på fagekspertisens råd med to så ulike anbefalinger i Rødskolesaken. På den ene siden  Nasjonalmuseumet som gir en slett behandling av nordnorsk kunst, som er brukt som høringsinstans i første runde. Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, som er den regionale fagekspertisen, skulle vært brukt i denne saken. Riksantikvaren forventer at de regionale instanser skal kunne gi råd, men NNKM er altå ikke brukt av den tidligere ordføreren i Hadsel i befaring av skolen i juni 2015.  På den andre siden Fortidsminneforeningen som har rødlistet Rødskolen, kunstprofessor Gunnar Danbolt og tidligere avelingsdiriktør ved MuseumNord Vesterålsavdelingen Vegard Lie, samt sivilingeniør Bjørn Hansen, som er spesialist på betongkonstruksjoner, alle har gått inn for bevaring. 

Med et nytt kommunstyre med Ap i ordførersetet har vi store forventninger til gjenopptagelse og bevaring. Nå når Fortidsminneforeningen har rødlistet Rødskolen for bevaring og i disse dager fått 41 millioner av Sparebankstiftelsen DnB, har vi gode håp om bevaring. Dette bør alle politikerne i Hadsel kommune merke seg og ta opp som en del av budsjettbehandlingene i kommestyre nå i desember. Med god planlegging av det nye kommunestyret, støtte fra Fortidsminneforeningen og bruk av regionale høringsinstanser, vil den nye behandlingen av rivingsvetaket fra 17.10.2010 kunne føre til en bevaring og til glede for mange som står bak Innbyggerinitativet for ny behandling. 

Det er nå tatt et initativ overfor Riksantikvaren på nasjonalt plan, som vi håper skal gi mer avklaring i saken. 

16.nov. 2015

Brit Steinsvik 

"Rødskolens venner" 

Les mer

ÅRSMØTE 2016

Årsmøte 2016 ble avhold på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
fredag 11.mars.

Les mer

Kunsthåndverk og materialbevissthet

LEDER: Kunsthåndverk og materialbevissthet

Les mer

Ledig stilling som kurator-/ produsent

Se Kunst i Nord-Norge søker kurator-/ produsent

Se Kunst i Nord-Norges (SKINN) formål er å organisere og fremme kunstformidling i landsdelen.

SKINN er en unik nettverksbasert formidlingsinstitusjon i Nord-Norge, etablert i 1976, med administrasjon i Bodø. Nettverket omfatter lokale visningssteder representert gjennom 53 medlemmer fordelt i 40 kommuner i Nordland, Troms og Finnmark fylker. Kjernevirksomheten er turnéproduksjon gjennom et landsdelsdekkende utstillingsprogram som omfatter utstillinger, tilrettelagt formidling, kompetansetiltak for visningsarenaer og formidlere, rådgivningstjeneste, SeKunstMagasin, nettverksarbeid, samarbeid i fagmiljøet gjennom KunstNettNordNorge, samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

SKINN inngår i Den nordnorske kulturavtalen og drift er basert på stat- og fylkestilskudd.

Les mer
UiT Norges arktiske universitet, illustrasjon av Ratio arkitekter.

KORO søker kunstner til nytt kunstprosjekt

KORO – Kunst i offentlige rom søker kunstner til nytt kunstprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet

Les mer
Camille Norment

Miniseminar: Bodø kunstforening 16. okt.

kl. 18:00 - 20:30

Lyttekunst – performance og foredrag i Bodø kunstforening
Program i forbindelse med utstillingen "Lyden av kunst".

Les mer

LYDEN AV KUNST ÅPNER I Mileperlen

Ingen annen kunstform har satt sterkere preg på samtidskunsten de siste 10 til 20 årene enn musikk. «Lyden av kunst» viser verk av yngre norske og internasjonale kunstnere som alle har ulike tilnærminger til musikk og visuell kunst. Utstillingen presenterer video, skulptur, fotografi og dokumentasjon av performance.

Produsent: Nasjonalmuseet
Turnè: Se Kunst i Nord-Norge

Åpning av utstillingen i Mileperlen 22.november

Les mer

Nye muligheter for arenaer

På Kulturrådet sine sider kan du nå lese om deres ønsker om å styrke kunstarenaenes muligheter til å utvikle innhold og kompetanse. Arenaer kan nå søke støtte til gjesteopphold for kunstnere og kuratorer fra inn- og utland.

Les mer
Portrettfoto Eva skotnes Vikjord. Foto: Ida-Marie Magnussen

Infrastruktur for kunstformidling

«Det er langt dette landet, det meste er nord!»

I april samlet Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) formidlingsmiljøet i vår langstrakte landsdel til i sitt årsmøte og fagseminar i Kulturfabrikken på Sortland. En perle av et kulturbygg, som syder av energi for inkludering og mangfold. Fagseminaret og åpningen av SKINNs ny utstillingsturné, Arenaoppdrag kunstscenen Nord-Norge; Avtrykk, bidro til at vi satt i førersetet for å utprøve husets mange ulike arenaer og fasiliteter. Kulturfabrikkens offisielle åpning er ikke før 14. oktober, så prøvekjøringen var til gagn for mange.

Les mer
Foto: Dag A. Moe

ÅRSMØTE 2014

Årsmøtet ble holdt på Kulturfabrikken 2014, 25 april på Sortland, Vesterålen i Nordland. 

Les mer

Åpning fagseminar og utstillingen Avtrykk

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) inviterer til spennende fagseminar og åpning av kunstprosjektet Arenaoppdrag, kunstscenen Nord-Norge: Avtrykk 26. april i Sortlands nye kulturhus, Kulturfabrikken!

Les mer

Program til årets fagseminar

Les mer om fagseminar og årsmøte som vil holde sted på den Kulturfabrikken på Sortland, Nordland. 25.-27. april.

Les mer

Foredragsholdere på fagseminar

Informasjon om foredragsholdere på fagseminar 25.-27. april 2014, Kunst i utforskende form.

Les mer
Utsnitt av brosjyre. "Framtidens konstförening - en nordisk konferens".

Framtidens Konstförening

- en nordisk konferens.

Et av hovedforedragene om strategiske veivalg for framtidens kunstforening. Konferansen var et samarbeid mellom Sveriges Kunstforeninger, Norske Kunstforeninger og Sammenslutningen av Danske Kunstforeninger (SDK).

Les mer
Amalie Marie Selvik - redaksjonssekretær Se Kunst i Nord-Norge. Foto: Monica Anette Svorstøl.

Ny redaksjonssekretær

Amalie Marie Selvik er engasjert som ny redaksjonssekretær i SeKunstMagasin. Hun har det siste året vikariert for informasjonskonsulent i tre utgivelser av magasinet. Nå blir hun en fast del av redaksjonen med ansvar for utvikling av det redaksjonelle innholdet i magasinet. 

Les mer
Bilde hentet fra brosyre: Julekrybben - tradisjon og formidling.

Kunstseminar - Rønvik kirke

Julekrybben – tradisjon og formidling

Les mer
Opplæringsdag formidlere, Bodø Kunstforening 26.09.10.

Opplæringsdag for formidlere

Opplæringsdag utstillingen Arne & Carlos – eit ferdaminne. I september åpnet Se Kunst i Nord-Norge nordnorgeturneen for Arne & Carlos – eit ferdaminne. Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet og SKINN koordinerer turnéen i Nord-Norge. Bodø Kunstforening var første visningssted i denne turné og her ble også opplæringsdag for formidlere avholdt den 26. september. 

Les mer
Fotografi av Se Kunst i Nord-Norges utstillingsproduksjon. Uten Ramme Nye Rom, Norsk Luftfartsmuseums lokaler. Fotograf: Ernst Furuhatten

Satsning på kunstfeltet

Debatten om et fylkesgalleri/kunstmuseum har blusset opp igjen med bakgrunn i at det ærverdige gamle Nordlandsbankbygget står tomt etter at Avisa Nordland har flyttet ut.  

Les mer
Fasade Tromsø Kunstforening.

Kunstforening på statsbudsjettet

Det nye statsbudsjettet foreslår å bevilge nye midler til Tromsø Kunstforening.

Les mer

Skinn Turnéorganisasjon

Fakta om SKINN Turnéorganisasjon.

Les mer
<< Forrige sideNeste side >>

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS