Dag Solhjell ombord på et kystvaktskip, etter å ha vært på Hopen utenfor Svalbard.Foto: Dag Solhjell

En bokanmeldelse av kunstsosiolog dr. philos Dag Solhjell

 

Unni Krogh (2017)
SKINN - Kunstformidler i Nord-Norge gjennom 40 år 1976-2016

Denne boken er en fest å lese. Den har en vakker grafisk utforming, er godt skrevet og ryddig redigert, og gir meget god innsikt på et område av kunstformidling og kunstpolitikk som det ikke finnes tilsvarende litteratur om. Til forskjell fra vanlige jubileumsbøker er den også kritisk og derfor lærerik, den forteller både om kriser og suksesser, om idealer og realiteter. Unni Krogh kombinerer en forskers saklige tilnærming til materialet, med en pedagogisk og lettlest fremstillingsform.

Les mer

KUNSTENS ARENA – EN VIKTIG STEMME

KRONIKK

Blant de større kunstmønstringene i Europa denne sommeren, har Documenta 14 i Kassel og Aten vært det store trekkplasteret. Her i Nord-Norge kan vi sole oss i glansen av at ikke mindre enn seks samiske kunstnere, fortrinnsvis bosatt i Finnmark har deltatt i den store kunstmønstringen som arrangeres hvert 5. år. 

Les mer

VELKOMMEN TIL BOKLANSERING 03. november kl. 14:00

Sted: Bodø kunstforening, Storgata 9, Bodø

SKINN 1976–2016, Kunstformidler  i Nord-Norge gjennom 40 år

Fredag 03. november kl. 14:00  
􀀍 􀀎od􀀏 k􀀐n􀀑􀀒􀀓oren􀀍ng, S􀀒orga􀀒a 
Les mer

Norske Kunsthåndverkere setter keramikk på kartet i nord

med Firing Up-konferanse på Stormen Kulturhus i Bodø
07. september

Les mer

En politisk avtale for samarbeid om kulturen i Nord-Norge

I Nord-Norge har vi lang tradisjon for samarbeid om kulturfeltet på tvers av fylkesgrensene. Enkelte aktører i det nordnorske kulturlivet har samarbeidet på tvers av fylkesgrensene siden midten av 1960-tallet og flere kom til utover på 1970-tallet. Intensjonen i det nordnorske samarbeidet var i tråd med nasjonal kulturpolitikk. Det skulle være vilkår for kunstnere å skape kunst i hele landet. Og folk flest skulle få tilgang til profesjonelle kunstopplevelser, der de bor. 

I Nord-Norge har vi lang tradisjon for samarbeid om kulturfeltet på tvers av fylkesgrensene. 
Enkelte aktører i det nordnorske kulturlivet har samarbeidet på tvers av fylkesgrensene siden midten av 1960-tallet og flere kom til utover på 1970-tallet. Intensjonen i det nordnorske samarbeidet var i tråd med nasjonal kulturpolitikk. Det skulle være vilkår for kunstnere å skape kunst i hele landet. Og folk flest skulle få tilgang til profesjonelle kunstopplevelser, der de bor. 
Les mer
Skeptisk: Eva Skotnes Vikjord er leder for SKINN og mener den reforhandlede kulturavtalen kan bli dramatisk for samarbeidet i landsdelen.Arkivfoto: tom Melby

De ramler utenfor avtalen - Dette er dramatisk!

Artikkel i Avisa Nordland 27.mai 2017 Av Helge Grønmo, journalist.

Den nordnorske kulturavtalen skal reforhandles. SKINN faller nå utenfor avtalen. – Dramatisk, sier Eva Skotnes Vikjord.

Den nordnorske kulturavtalen skal reforhandles. SKINN faller nå utenfor avtalen. – Dramatisk, sier Eva Skotnes Vikjord.
Les mer

Se Kunst i Nord-Norge ÅRSBERETNING FOR 2016

ÅRSMØTE BLE AVHOLDT 01. APRIL PÅ SCANDIC GRAND HOTEL, TROMSØ.

Les mer

Kunstfeltets verdikjede - offentlige rammevilkår

KRONIKK

Å skape gode og innsiktsrike møter mellom publikum og kunsten er kunstformidlingens viktigste oppgave. I den gjeldene offentlige kulturpolitikken er tilstandsvurderingen slik at kunstscenen består av en rekke institusjoner og formidlingsarenaer over hele landet. Ikke minst befestes det at offentlige føringer til kulturlivet skal innrettes med sikte på at alle skal få tilgang til profesjonelle kunstopplevelser, uavhengig av hvor de bor, ifølge Regjeringens kulturpolitikk Prop. 1 S (2016-2017). Hvem sikrer kvalitet og profesjonell formidling?  Se Kunst i Nord-Norge erfarer fremdeles et merkesverdig fravær av politisk satsning på lokale utstillingssteder de senere tiårene. 

Les mer
Tromsø by, foto Tromsø kommune

Fagseminar og årsmøte 31. mars – 02. april 2017

Se Kunst i Nord-Norges årsmøte og fagseminar blir i Tromsø denne gang. 
Tema for fagseminaret er "utvikling av kunstarenaen" 
Se program og meld deg på her

Les mer
Fra en formidlingssituasjon i Bodø kunstforening i forbindelse med utstillingen Mitt Landskap. Bildet viser kunstverket Speiling av HC Gilje i møte med barn som utforsker kunstveket.  Foto: Ane Øverås 

Invitasjon til foredrag om utvikling og retningsvalg

I forbindelse med pilotprosjektet Kompetanseprogram for Arenautvikling for visuell kunst i Nordland  legger vi opp til en foredragsrekke som er gratis og åpen for alle. I helgen 02. og 04.desember starter vi med tre foredrag som omhandler utvikling og retningsvalg i kunstinstitusjoner.

Les mer

invitasjon til kunsthistorisk kveld med gunnar danbolt 03. november

Vi har gleden av å invitere til kunsthistoriske foredrag torsdag 3.november med den kjente kunsthistorikeren Gunnar Danbolt.

Arrangører: Bodø kunstforening, Bodø domkirke og Se Kunst i Nord-Norge 

Les mer

Kraftløft for kunstopplevelser i fylkeshovedstaden Bodø!

KRONIKK

Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) fyller 40 år og markerer jubileet med å sette kunstopplevelsen på dagsorden. Kunstforeningene i Nord-Norge har hatt en viktig posisjon gjennom mange tiår og vært et godt redskap for å gjøre kunsten tilgjengelig for folk boende i små og store kommuner. I dette historiske perspektivet ser vi at mange av de samme problemstillinger i utvikling av kunstformidling fortsatt er like aktuelle i dag som det var på 1970-tallet. 

Les mer

Pressemelding for jubileumsutstillingen "mitt landskap"

Se Kunst i Nord-Norge feirer 40 år og markerer jubileet med utstillingen Mitt Landskap. Utstillingen sentrerer seg rundt den nordnorske kunstneren Gunnar Tollefsen (f.1933, Vesterålen), og en yngre generasjon norske samtidskunstnere som inviteres inn i dialog med Tollefsens kunstnerskap.

Les mer

PRESSEMELDING FOR Bodø Biennale 08.-11.september

Bodø Biennale - Visuell kunst og dansekunst i Fokus

Bodø Biennale er en kunstfestival som arrangeres for første gang 8. - 11. september 2016. Hensikten er å fremme visuell kunst og dansekunst i Bodø og i landsdelen, samt at vi ønsker å utvide kunsttilbudet for publikum. Festivalprogrammet strekker seg over fire dager og byr på mange opplevelser i et spennende program av danseforestillinger, kunstutstillinger, seminar, foredrag, debatt, nettverksmøter og workshops. 

Les mer
Monica Milch Gebhardt, leder for Vadsø Kunstforening

Vil Finnmark fylkeskommune prioritere visuell kunst?

LESERINNLEGG i Finnmarken  21.mai 2016
Vadsø kunstforening v/ leder Monica Milch Gebhardt

Vadsø kunstforening er en frivillig forening viet formidling av profesjonell kunst. Vårt mål er at flest mulig skal oppleve å bli gledet og utfordret i sitt møte med kunst. Vi mottar vandreutstillinger, inviterer enkeltkunstnere til utstilling og initierer og samarbeider med lokale og regionale aktører om kunstprosjekter. Vi arrangerer ett lokalt DKS tilbud innen visuell kunst i året, og inviterer barn og ungdom til besøk i våre utstillinger. Vi er medlem av Se Kunst i Nord-Norge og av Norske kunstforeninger.

Les mer
Daglig leder i Se Kunst, Eva Skotnes Vikjord og fylkesråd Mona Fagerås,
Foto: Trond-Erlend Willassen, Nordland fylkeskommune

Vil gi ny grobunn for kunst i Nordland

Fylkesrådet bevilger 1,5 millioner kroner til kompetanseutvikling for kunstforeninger og kunstformidlere i Nordland. Målet er bedre og flere kunstopplevelser og nye arbeidsplasser innen kulturnæringen.

Les mer

leder: KUNST I SAMMENHENG

Kunstscenen i Nord-Norge har en lang og etter hvert etablert historie. Tromsø og Harstad Kunstforening som fylte henholdsvis 90 og 80 år i fjor og Bodø Kunstforening som i år markerer 70-årsjubileum, er de eldste kunstinstitusjonene for billedkunst i landsdelen.

Les mer

Se Kunst i Nord-Norge ÅRSBERETNING FOR 2015

Årsmøte ble avholdt 11.mars 2016 på Gardermoen. Radisson Blu Airport hotel.

Les mer

Nytt stipend til nordnorske kulturtalenter

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge har opprettet en stipendordning for nordnorske talenter innenfor kulturområdet. Det deles ut inntil 10 stipend på opp til 150 000 kroner hver. Stipendet kan fordeles over tre år.

Søknadsfrist: 1. april 2016 

Les mer

Arrangørstøtte til visningssteder i Nordland

Nordland fylkeskommune vil styrke arrangørleddet for visuell kunst.
For 2016 og 2017 utlyses som en prøveordning midler til kunstforeninger og kunstnerdrevne visningssteder (non-profitt). 

Søknadsfrist 1. mars.

Les mer
Avdelingsdiretør Per Odd Bakke.  Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Det tar tid å skape nye generasjoner av kunstentusiaster

LESERINNLEGG i Altaposten onsdag 20. januar 2016

Les mer

SE KUNST I NORD-NORGE HAR ANSATT PRODUSENT

Se Kunst i Nord-Norge har ansatt Elise Cosme da Silva Hoedemakers som produsent/kurator i 100 stilling, hun startet i jobben 18.januar.

Les mer

Sentralisering av definisjonsmakt

LEDER: SENTRALISERING AV DEFINISJONSMAKT, KUNST OG PENGER

"Blant kulturpolitikkens viktigste oppgaver er å legge til rette for at alle kan oppleve et mangfold av ulike kulturtilbud og kunstneriske uttrykk, og delta i et aktivt kulturliv. Skapende kunst bidrar til fornyelse og utvikling av samfunnet og enkeltmennesker."

Dette kan man lese i Stortingsmeldingen nr.23 Visuell kunst. Jeg skulle ønske vi så litt mer av dette i dagens kulturpolitikk. 

Les mer

Saken om Rødskolen behandles 17. des.

LESERBREV

Kommunestyret i Hadsel ved rådmann Ola Morten Teigen har nå vedtatt å behandle saken om Rødskolen den 17. desember i år og oppfordrer kommunestyret til å opprettholde rivingsvedtaket.

Ola Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen sentralt har bekreftet overfor "Rødskolens venner" at han er villig til å stille i møte med politikerne i Hadsel for å redgjøre for Fortidsminneforenings rødlisting og ønske om bevaring av Rødskolen. Fortidsminneforeningen har fått 41 millioner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, så det er gode muligheter for at det kommer penger på bordet for å bevare skolen.

Samtidig har Universtietet i Tromsø ved Institutt for Kultur og Litteratur gitt positive signaler om at de vil stille med ekspertise fra Nord-Norge til befaring og uttalelse om bygningen og kunstens verdi utifra Nord-Norsk kulturhistorisk synsvinkel.

Rødskolens venner har bedt kommunestyre utsette behandlingen av saken til det er gjennomført en befaring av et ekspertutvalg i kraft av UiTrømsø og Fortidsminneforeningen sentralt. Begge disse forhold om videre utredning er blitt forelagt rådmannen.

Å gå til vedtak i kommunestyret på nåværende tidspunkt uten nærmere befaring og kun på grunnlag av Nasjonalmuseets slette behandling av Nord-Norsk bevaringsverdig kunst, er noe Hadsel kommunestyre ikke kan være komfortabel med. Både poltikere og store deler av befolkningen i kraft av Rødskolens venner og den lokale Fortidsminneforeningen i Vesterålen har bedt om nærmere utredning av disse forhold før et evt. vedtak fattes i Hadsel kommunestyre. Det bør være forpliktende å behandle denne saken med respekt for alle involverte både lokalt, regionalt og nasjonalt, som har interesse for å bevare Rødskolen.

Derfor ber vi alle partier drøfte dette i sine gruppemøter å gå inn for utsettelse av saken til en forsvarlig behandling er gjennomførbar. Å la dette bli en hastesak uten omsyn til en bredere utredning i bruk og bevaring av skolen og ikke minst de muligheter til økonomisk støtte, er uakseptabel politikk.

Så derfor ber Rødskolens venner om at bevaringsaken av Rødskolen blir behandlet på en akseptabel og verdig måte av kommunestyret, og at det blir tatt hensyn til de innspill om videre utredning som er foreslått. At kulturhistorisk verneverdig bygninger og kunst behandles som en hastsak for riving, er ingen tjent med på lang sikt.

30.nov. 2015

Brit Steinsvik 

"Rødskolens venner"

 

LESERBREV

Bevar Rødskolen i Hadsel, en distriktsperle i Nord-Norge !

Politikerne er med god grunn usikre på fagekspertisens råd med to så ulike anbefalinger i Rødskolesaken. På den ene siden  Nasjonalmuseumet som gir en slett behandling av nordnorsk kunst, som er brukt som høringsinstans i første runde. Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, som er den regionale fagekspertisen, skulle vært brukt i denne saken. Riksantikvaren forventer at de regionale instanser skal kunne gi råd, men NNKM er altå ikke brukt av den tidligere ordføreren i Hadsel i befaring av skolen i juni 2015.  På den andre siden Fortidsminneforeningen som har rødlistet Rødskolen, kunstprofessor Gunnar Danbolt og tidligere avelingsdiriktør ved MuseumNord Vesterålsavdelingen Vegard Lie, samt sivilingeniør Bjørn Hansen, som er spesialist på betongkonstruksjoner, alle har gått inn for bevaring. 

Med et nytt kommunstyre med Ap i ordførersetet har vi store forventninger til gjenopptagelse og bevaring. Nå når Fortidsminneforeningen har rødlistet Rødskolen for bevaring og i disse dager fått 41 millioner av Sparebankstiftelsen DnB, har vi gode håp om bevaring. Dette bør alle politikerne i Hadsel kommune merke seg og ta opp som en del av budsjettbehandlingene i kommestyre nå i desember. Med god planlegging av det nye kommunestyret, støtte fra Fortidsminneforeningen og bruk av regionale høringsinstanser, vil den nye behandlingen av rivingsvetaket fra 17.10.2010 kunne føre til en bevaring og til glede for mange som står bak Innbyggerinitativet for ny behandling. 

Det er nå tatt et initativ overfor Riksantikvaren på nasjonalt plan, som vi håper skal gi mer avklaring i saken. 

16.nov. 2015

Brit Steinsvik 

"Rødskolens venner" 

Les mer

ÅRSMØTE 2016

Årsmøte 2016 ble avhold på Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen
fredag 11.mars.

Les mer
Neste side >>

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS