Fra utstillingen UTEN RAMME; NYE ROM i Svolvær. Detalj fra Lars Morells verk "Painted by Spirits". Foto: Kjell Ove Storvik

Kunstarenaen i kulturpolitikken og kunstfeltet

2012
Se kunst i Nord-Norge inviterte til fagseminar for å debattere kunstarenaens plass i kulturpolitikken og i kunstfeltet 14. april 2012 i Bodø. Helgen startet fredag 13. april med årsmøte kl. 16.00 og senere mottakelse i Bodø kunstforening.

I norsk kulturpolitikk er det besfestet at kunsten skal nå ut til folk flest, – men hvor og hvordan?

Kunstforeningenes frivillige innsats har vært en avgjørende betydning for tilbudet til opplevelse av profesjonell kunst i mange tiår. Dette arbeidet har ikke vært forankret i politiske mandat og det er derfor en viktig milepæl at kulturpolitikerne nå har satt kunstarenaen på dagsorden. Resultatet av dette kom i stortingsmelding for visuelle kunst våren 2012 v/Kulturdepartementet. I Nord-Norge har de tre fylkesrådene for kultur samarbeidet om en strategi for det visuelle kunstfeltet for hele landsdelen, vedtatt i juni 2011.
Vi inviterte de ulike forvaltningsnivåene og  representanter fra kunstforeninger og kunstnere i Nord-Norge for å belyse og debattere temaet omkring kunstarenaer og det offentliges rolle.


Aktiviteter utenom fagseminaret kan vi nevne mottakelse fredag kveld i Bodø kunstforening hvor vår nye samarbeidsproduksjon med Rana Kunstforening - ULVEHIET med kunstneren Ingjerd Hansen Juvik ble presentert. Vi fikk også oppleve performance «Konst» med utdrag fra det postapokalyptiske kammerspelet Vol.1-Blå Brud v/billedkunstneren Elisabeth Kjellesvik og skuespilleren June G. Kristiansen.


Etter et spennende fagseminar lørdag dro vi til Bodøsjøen for omvisning i Louis Phillipe-rommet på Bodø Kultursenter, og videre til festmiddag i nye Galleri Bodøgaard som stod ferdig i mars. Søndag var det skulpturvandring i Bodø sentrum og besøk i Adelsteen Normannsamlingen før vi avsluttet med lunsj på Molostua.

Les kronikk: kunstarenaens plass i kulturpolitikken 

 

 

 

 

 


KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS