Hamsunsenteret. Foto: Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseet
Hamsunsenteret. Foto: Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseet
Hamsunsenteret. Foto: Ernst Furuhatt, Nordlandsmuseet
Pia og Ritha registrerer deltakerne
Fra salen i Hamsunsenteret
Kulturinnslag på Hamsunsenteret ved Kulturskolen i Hamarøy
Fra debatt med Bo Krister Wallström, Marianne Heier og Per Gunnar Eeg-Tverbakk
Omvisning i Skulpturstien på Tranøy
Fra omvisning på Tranøy med Geir Solli, Tranøy Opplevelser
Galleri Tranøy

Stedsspesifikk kunst, - med blikk på ulik kunstnerisk praksis

2011
Hamsunsenteret med sin spesielle arkitektur og stedstilknytning var arena for SKINN årsmøte og fagseminar 8.-10. april 2011. I tillegg fikk deltakerne oppleve Tranøys naturskjønne og særegne område i Hamsuns rike.

Tittelen Stedspesifikk kunst, - med blikk på ulik kunstnerisk praksis rettet seg i hovedsak mot arenanettverket for formidling av visuell kunst i Nord-Norge, ved kunstforeninger,  museer,  gallerier, kunstnere, formidlere og kunstinstitusjoner. Stedspesifikk kunst preger i stor grad samtidskunsten i dag gjennom ulike former for kunstnerisk praksis, hvor kunstens eget handlingsrom er den dominerende arbeidsformen.

Foredragsholdere var:
Bo Krister Wallström, kunstner/kurator. sen­iorrådgiver ved Kunst i offentlige rom, KORO.
Per Gunnar Eeg-Tverbakk, direktør i Kunsthall Oslo.
Marianne Heier, kunstner og stipendiat i Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Svein Ingvoll Pedersen (f. 1969) Kunsthistoriker (cand. phil.), leder i Tromsø Kunstforening

Det var 57 påmeldte til årsmøte og seminar.

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS