Svolvær - Foto: Harald Harnang, Infoto

Konseptuell Kunst

2013
Seminaret skal belyse viktige trekk i konseptkunsten og retter seg mot kunstformidlingsmiljøet i Nord-Norge, som utstillingsarrangør, formidlere, kunstnere og utstillingsprodusenter m.m.

Faglig kunnskap og debatt omkring temaet konseptuell kunst med aktuelle foredragsholdere som blant annet Øystein Ustvedt, Helga Marie Nordby, Ingvild Krogvik, Monica Winther og Olga Schmedling.

Konseptkunsten er den dominerende strømningen i dagens samtidskunst og med sin kunsteriske strategi er det nok også den kunstformen som utfordrer både visningsarrangør og publikum mest. Kan alt være kunst?

Den konseptuelle kunsten har sin opprinnelse i første halvdel av 1900-tallet, i dadaismen og Marcel Duchamp. Konseptualisme er en kunstretning som først og fremst utviklet seg i Europa og USA fra siste halvdel av 1960-tallet.

Kunstretningen er basert på idéen bak kunstverket er det vesentligste og dermed er den håndverksmessige eller materielle utførselen mindre viktig. Konseptualismen har vært betydningsfull referanse for mange kunstnere også de seneste tiårene, og en viss forstand kan man si at det meste som omtales som samtidskunst i dag har et konseptuelt utgangspunkt. 

Sted: Svolvær
Dato: 26-28 april 2013

priser: 

Seminarpakke
Seminarpakke dekker materiell, lunsj og kaffepauser alle dager.
Mottakelse fredag og festmiddag lørdag.
Medlem kr 2000
Andre kr 2500.

Seminaravgift
Medlem kr 500.
Støttemedlem kr 1000.
Andre deltakere: kr 1500.
Påmelding er bindende.

hotell:

Se Kunst i Nord-Norge har laget avtale med Rica Hotel i Svolvær.
Pris på enkeltrom: 810,- per natt.
Per person i dobbeltrom: 405,- per natt.

reiseinformasjon:

Fly: Bodø - Svolvær
Fly: Tromsø - Svolvær
www.wideroe.no

Båt: Bodø - Svolvær
Hurtigrute: http://www.hurtigruten.no/
Hurtigbåt: http://www.torghattennord.no/

Husk å vær tidlig ute med å bestille billetter!

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS