SKINN Blad 01/2011

BARENTS SPEKTAKEL
SPEKTAKEL I KIRKENES
kunstkritikk: KAMPEN OM ARKTISK
PARALELLER Nordnorsk kunstmuseum
FESTSPILLUTSTILLINGEN 2011
Festspillene i Nord-Norge presenterer tre av Norges fremste billedkunstnere
JAN INGE HOVIG
en arkitekt i nord
STILL LIFE
Fryste øyeblikk i Hanselv Finnmark
VÅRT FELLES SLEKTSTRE
Heidi Nikolaysen i Svolvær

Blad PDF

 

På lederplass:

DET VISUELLE KUNSTFELTET MÅ STYRKES

Når disse linjer skrives har SKINN – Se Kunst i Nord-Norge diskutert og levert uttalelser til to offentlige utredninger. I innspill til den kommende stortingsmeld-ingen om det visuelle kunstfeltet i Norge, og hørings-utkastet som de nordnorske fylkeskommunene har utarbeidet for en strategisk plan for å styrke det visuelle kunstfeltet i Nord-Norge.

Noen av de foreslåtte satsninger for Nord-Norge dreier seg om styrking av kunstnernes kår. Dette er noe vi absolutt støtter, men vi i SKINN er spesielt opptatt av at formidlingen av kunsten blir prioritert.

Kunstformidling er et omfattende felt som sørger for at kunstverket kommer fra kunstneren og ut til publikum. Veien mellom kunstverket og publikum omfattes av ulike roller og oppgaver. Den delen av kunstformidlingsvirksomheten som foregår utenfor kunstmuseene er i liten grad omfattet av offentlige planer og har særdeles dårlige vilkår for å kunne ivareta grunnleggende strukturer for å nå ut til folk flest med profesjonell kunst.

Det er et problem at praktisk kunstformidling som spesialfelt og profesjon har manglet politisk oppmerksomhet og dermed vilkår for utvikling. I Nord-Norge er det helt nødvendig med en sterk  landsdelsdekkende institusjon med spiss-kompetanse på praktisk kunstformidling. Kunstforeningene har hatt en viktig posisjon, og vært et godt redskap for å nå ut til publikum i mange tiår, men det er enda ikke lagt politisk vilje i å  utvikle arenaen til den profesjonaliteten som kreves i dag.

Arrangørleddet på lokalt nivå er i stor grad basert på et utdøende frivillig arbeid. Uforutsigbart driftsgrunnlag er en svakhet hos de fleste aktører (regionalt og lokalt).  Vi  i SKINN – Se Kunst i Nord-Norge foreslår derfor at det etableres et program for arenautvikling,  og at dette blir et offentlig ansvar. Det er svært viktig at de lokale kunstarenaene får faste offentlige driftstilskudd.

Utviklingen av lokale arenaer for visning av visuelle kunst må basere seg på lokale forutsetninger fordi forholdene rundt i kommunene er svært ulike. Kunstforeningene har hatt en lang tradisjon på å ivareta kunstformidling der folk bor, i og utenfor byene. Der disse finnes vil en mulig modell være å profesjonalisere disse. Alternativet på steder med museum, kan være at disse tar i mot mindre utstillinger og utvider kompetansen til også å omfatte det visuelle kunstfeltet.

Utstillingsproduksjon for turne og turnevirksomhet er dualistisk spisskompetanse. På dette feltet har Nord-Norge gjennom SKINN allerede en institusjon med hele 35 års erfaring og kompetanse innen produksjon, turnévirksomhet og til-rettelagt formidling av kunstutstillinger i et stort nettverk.

Wenche Stenvoll, styreleder i SKINN - Se Kunst i Nord-Norge

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS