Leder juni 1999

Kunstformidling i Nord-Norge – problemer og utfordringer

I dette nummeret av SKINNs informasjonsblad presenterer vi formidlingsinstanser i Nord-Norge med landsdelsansvar, Fylkeskommunene ved kulturavdelingen, Nordnorsk Kulturråd og et utvalg av kunstforeningene sett i forhold til aktivitet og geografisk spredning. I tillegg presenteres nasjonale instanser som RU, NKLf og Kunst i Skolen, som alle bidrar med tilbud i Nord-Norge.

Les mer

Skrevet med WIPS fra Seria.no