Tilbud om formidlingsseminar

I forbindelse med utstillingen "Mitt Landskap" vil et formidlingsseminar arrangeres for formidlere og arrangører. Formidlingsopplegget er under utarbeidelse og utvikles i samarbeid med kunstpedagog Kristin Risan ved Nordnorsk Kunstnersenter. Formidlingen skal utformes i forhold til ulike målgrupper, barn og unge, familier, det voksne publikum, og spisses i forhold til de ulike lokale forutsetninger. Ideen er interaktive møter mellom det kunstnerskapte refleksjonsrom og individuelle landskap, det fysiske og/eller det mentale landskapet.

Dato: Fredag 9.september 2016, kl. 09:00 - 12:00 
Sted: Stormen Bibliotek, Møterommet 2. etasje 

Ta kontakt med  Mona Nilsen for påmelding: mona@sekunst.no

Seminaret er gratis for våre medlemmer.

Les om kunstutstillingen "Mitt landskap" 

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS