Arvid Sveen: Brevet og Varden
Arvid Sveen: Brevet og Varden
Arvid Sveen: Brevet og Varden
Sylvia Henriksen: Glansbilde
Helle Storvik: § 110 d. Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre...
Inger Johanne Grytting: § 2. 1814
Trygve Lyktvasslimo: Hvis du virkelig vil
Bent Aune: Fra fattigrøysa til it`s all about the money
Marit Ellisiv Landsend: Spørretimen på løvebakken

12 falsa ark

Produsent: En samarbeidsproduksjon mellom Nordnorsk kunstnersenter og Se Kunst i Nord-Norge.

Med utstillingen 12 falsa ark ønsker Nordnorsk kunstnersenter og Se Kunst i Nord-Norge å sette fokus på Nord-Norges posisjon i forbindelse med grunnlovsjubileet. I utstillingen får et mangfold av nordnorske kunstneriske stemmer ytre seg gjennom sitt visuelle språk.  Med dette feirer vi både ytringsfriheten og demokratiet. Muligheten er åpnet opp for å kommentere kunstens og landsdelens posisjon sett i forhold til det vi feirer i år.

Tittelen henspiller på antall ark i det originale grunnlovsdokumentet. I ytringsfrihetens navn kommenterer de forskjellige kunstnerne alt fra fraværet av nordnorske representanter på Eidsvoll, forvaltning av naturressurser, samiske problemstillinger, kvinneperspektiv til andre spørsmål knyttet til grunnloven og det norske samfunnet. Alle arbeidene har samme format som det originale grunnlovsdokumentet, som om de skulle vært de nordnorske kunstnernes egne versjoner av Grunnloven. 24 kunstnere er valgt ut med hvert sitt verk, et tall som igjen spiller på antall sider i det opprinnelige dokumentet. Utstillingen turneres i Nord-Norge fra juli til desember 2014. 

Kunstnerne som deltar er Elisabet Alsos Strand, Are Andreassen, Bent Aune, Ingela Birkeland, AK Dolven, Hanne Grete Einarsen, Maria Gradin, Inger Johanne Grytting, Cecilie Haaland, Vebjørg Hagene Thoe, Åse Liv Hauan, Sylvia Henriksen, Marit Ellisiv Landsend, Ragnhild Lie, Trygve Luktvasslimo, Hans Ragnar Mathisen, Inger Anne Nyaas, Ina Otzko, Hilde Skancke Pedersen, Bjørn Tore Stavang, Helle Storvik, Arvid Sveen, Johanne Seines Svendsen og Scott Thoe. 

Kontakt: 
Pa Lidvall
Koordinator utstilling og formidling, Se Kunst i Nord-Norge
e-post: pia@sekunst.no
tlf: 75 50 66 22
mobil: 911 04 805


KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS