Serie 2 - Ingjerd Hansen Juvik. Foto: Tamara B. de Vanssay
Serie 2 - Ingjerd Hansen Juvik. Foto: Tamara B. de Vanssay
Serie 2 - Ingjerd Hansen Juvik. Foto: Tamara B. de Vanssay
Talk about Happy - Ingjerd Hansen Juvik. Foto: Tamara B. de Vanssay
Insane Asylum - Ingjerd Hansen Juvik. Foto: Tamara B. de Vanssay
Japan - Ingjerd Hansen Juvik. Foto: Tamara B. de Vanssay
Here Comes the Sun - Ingjerd Hansen Juvik. Foto: Tamara B. de Vanssay
Mostly black - Ingjerd Hansen Juvik. Foto: Tamara B. de Vanssay
Serie 8 - Ingjerd Hansen Juvik. Foto: Tamara B. de Vanssay

ULVEHIET Ingjerd Hansen Juvik

Turnéperiode: høst 2012 - vår 2013

Se Kunst i Nord-Norge markerer sitt 35 års-jubileum med produksjonen Ulvehiet - en tegneutstilling med kunstneren Ingjerd Hansen Juvik. Utstillingsturnéen er initiert av Rana Kunstforening som i lang tid vært en aktiv medlem i SKINNs arenanettverk. Utstillingen turneres i Nord-Norge 2012-2013 med turnéstart i Rana kunstforening i juni.

Med utstillingen Ulvehiet retter vi fokuset på tegning - en langsom og tidkrevende teknikk, i kontrast til dagens bruk av hurtige og mindre tidkrevende uttrykksformer. Utstillingen Ulvehiet omfatter 24 kunstverk. Den består både av kullstifttegninger med hovedvekt på store formater samt mindre bilder i hvitt kritt på svart papir. De større verkene har et mål på 1 x 1,5 m. Det er utarbeidet en helhetlig design for utstillingen, inklusive informasjonsmateriell. Monteringsveiledning samt lærerveileding følger med.

Om kunstneren
Tittelen Ulvehiet er inspirert av boka til Oskar Braaten med samme navn. Helt siden Hansen Juvik var liten har tegning representert en egen verden, en hule eller gjemmested der det var trygt å være. Dette blir avslørt når bildet blir rammet inn og stilt ut – da blir gjemmestedet synlig! Kunstneren er bosatt i Argentina siden 1997, men er født og oppvekst på Sildpollnes i Lofoten. Hansen Juvik er både kunstner og forfatter. Hun startet sin utdannelse ved Kunstskolen i Kabelvåg og fortsatte deretter på Vestlandske kunstakademiet i Bergen. Ingjerd Hansen Juviks kunstnerskap omfatter illustrasjoner av både egne og andres bøker. De siste årene har hun jobbet med tegninger i stort format, hvor enkle, abstrakte, intense former dominerer papiret. Her bruker hun mye grafittstifter, som bearbeides med viskelær etterpå for å skape en metallisk effekt. I andre kunstverk arbeider hun med motiver basert på en aksentuert detaljrikdom.

Om tegning
Tradisjonelt sett tenkes tegning gjerne som streker på papir. I vår massemediale hverdag ser vi mengder av bilder der det er vanlig at teknikken bak er digitalt bearbeidet. I dag er tegning langt fra entydig som begrep og fenomen. Innenfor samtidskunstfeltet kan tegning omfatte alt fra et spor i sanden til en lysformasjon på veggen.  

Formidling
Det er utarbeidet et formidlingsopplegg rettet mot skolene, både dialog-og workshop-basert. Utstillingsprosjektet skal tilbys til Den kulturelle skolesekken i Nordland, Troms og Finnmark fylker.

Målgruppe: fra 1. trinn i grunnskolen til videregående skole.
Formidlingen vil ha som mål å å sette fokus på tegning som teknikk, som medium generelt og som «slow art» spesielt.

Produksjon: Se Kunst i Nord-Norge i samarbeid med Rana Kunstforening
Turné og formidling i Nord-Norge: Se Kunst i Nord-Norge. 2012-12013
Prosjektet har fått støtte fra:
Norske Kunstforeninger og Nordland fylkeskommune
Kontaktinfo: Pia Lidvall, koordinator utstilling og formidling,
Tlf: 75 52 12 82 / 911 04 805, mail: pia@sekunst.no

 

 

 


KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS