Bodø Biennales Festivalutstilling er i sin siste visningsuke!

FESTIVALUTSTILLING i Bodø kunstforening og Stormen bibliotek 07.09.2018 - 21.10.2018

Festivalutstillingens to kunstnere Karin Blomgren og Irene Nordli arbeider materialbasert, hovedsakelig med leire og keramikk. Med utgangspunkt i utstillingens tema stedsidentitet har kunstnerne skapt steds-spesifikke verk, Blomgren i Bodø kunstforening og Nordli i Stormen bibliotek (Stormen kunst). 

Begrepet stedsidentitet favner mye og kan betegne alt fra fysiske, karakteriske egenskaper ved stedet (særegenheter, hverdagsligheter, kultur, geologi, næring m.m.) til stedsforestillinger, stedsopplevelser og tilhørigheten man har til stedet. Det kan være relasjonelle, emosjonelle eller funksjonelle tilknyttinger. Kunstnerne står fri i sin fortolkning av den tematiske rammen, og med nærmere blikk på Bodø som sted, får kunstnere dra referanser enten til byens historie, nåtid eller dens fremtidige utvikling. Les mer

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS