SØK PRODUKSJONSSTØTTE! Søknadsfrist er 15. mars 2018

Se Kunst i Nord-Norge lanserer nå en ny tilskuddsordning for produksjonsstøtte til medlemmer som driver kunstforening på frivillig basis.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til løft av den nordnorske kunstscenen og styrke formidlingstilbudet av visuell kunst i landsdelen.  

Ordningen skal:

• styrke kunstforeningene sin posisjon som kunstformidler
• bidra til å genere kunstformidlingstiltak i landsdelen
• gi kunstforeningene økte muligheter for produksjon og formidling av visuell kunst

Hvem kan søke:
• Kunstforeninger som driver på frivillig basis og er medlem av Se Kunst i Nord-Norge.

• Kunstforeninger kan velge å produsere/utføre tiltaket alene eller inngå samarbeid med andre aktører (disse trenger ikke å være medlem av Se Kunst i Nord-Norge).

Kriteriene for å søke tilskudd:
1. Det kan søkes om utstillingsproduksjon, publikumsutvikling og formidlingstiltak.

2. Det kan søkes et produksjonstilskudd på inntil 25.000 NOK. Tilskuddet kan dekke inntil 50% av tiltakets totalbudsjett. Tilskuddet skal ikke fullfinansiere tiltaket. 

3. Tiltaket skal gjennomføres i 2018.

4. Tiltaket skal omfatte profesjonelle kunstnere og aktører.

Tilskuddet skal benyttes til følgende:
• Honorar/vederlag til kunstner 
• Honorar til medvirkende fagpersoner (f.eks. foredragsholdere)
• Produksjonsmidler og materialkostnader
• Publikumutvikling og formidlingstiltak (gjelder aktiviteter som foredrag, workshop…)

Søknadsfrist er 15. mars 2018
Last ned Søknadsskjema

Kontaktperson hos Se Kunst:
Elise Cosme Hoedemakers
Produsent og Kurator
tlf.: 75 50 66 22  mobil: 469 40 082, E-post: elise@sekunst.no

SØKNADEN SENDES TIL POST@SEKUNST.NO

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS