Avtrykk

Geir Bakke Altern, fra utstillingen "Jeg flytter ut" foto: Maida Hals

turnévirksomhet i Se kunst i nord-norge

Se Kunst i Nord-Norge har spisskompetanse på utstillingsturné og tilrettelagt formidling til et profesjonelt arrangørnettverk av kunstforeninger, museer, kommuner og profesjonelle gallerier i landsdelen. Virksomheten er tufta på norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig med profesjonell kunst.

SKINNs turnévirksomhet i dag er forankret i 1970- tallet og et uttalt behov for samordning og samarbeid med utstillingstilbud tvers over fylkesgrensene. SKINN har gjennom flere tiår drevet et omfattende kunstformidlingsarbeid, med hovedvekt på utstillingsproduksjon og tilrettelagte turneer.

SKINN er en ressurs for hele landsdelen, og bidrar til at Nord-Norge som kunstarena får et rikere tilbud med visuelle kunstopplevelse for hele befolkningen.

SKINN har en profil på utstillinger og kunstprosjekter som skal ivareta et bredt spekter av kunstformer og ta opp det nye som skjer i samtidskunsten.

Se Kunst i Nord-Norge
- produserer egne utstillinger
- lager samarbeidsprosjekter med andre utstillingsprodusenter
- koordinerer produksjoner fra Nasjonalmuseet i Nord-Norge

SKINN produserer utstillinger for turné i et nettverk av  lokale arrangører i hele Nord-Norge. Utstillingene mottas kostnadsfritt av arrangørnettverket.

Samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design har etablert seg som et godt tilbud til arrangørnettverket i landsdelen, noe som har gitt et økt mangfold i vårt tilbud.

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS