styre- og varamedlemmer
2017-2018


 

Finnmark:

 

 

Styreleder:

Trine Noodt
Myrveien 7
9511 Alta

Mobil.: 40 72 91 88
E-post: trine.noodt@gmail.com

Trine Noodt jobber som billedkunstner og illustratør i Alta, og er for tiden Hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur i Alta kommune. Hun har sin utdanning fra Kunsthøgskolen i Bergen, ved institutt for illustrasjon og grafisk design, og har en allsidig erfaring og kompetanse innenfor ulike kunstarenaer. Hun har hatt en rekke utstillinger, utsmykninger og kunstprosjekt, og har illustrert en hel rekke bøker. Trine er en aktiv kulturpolitiker, og har hatt flere politiske verv de siste 15 årene. Først som styremedlem og leder av NNBK, så nestelederverv i Kunstnersenteret i Svolvær. Lokalpolitisk har hun vært leder for Alta og Finnmark Venstre, og er nå fast medlem i Landstyret for Venstre, fylkesstingsrepresentant i Finnmark Fylkesting og gruppeleder for Venstre i Alta kommunestyre.

- Jeg ønsker å jobbe for at publikum i nord-norge skal få bedre tilgang til samtidskunst, og at det skal finnes en variasjon av ulike visningsarenaer som muliggjør dette.


Varamedlem:

 

Monica Milch Gebhardt

Tollbugata 14
9800 Vadsø
Mobil.: 97 15 39 29
E-post: monica.milch.gebhardt@gmail.com

Monica Milch Gebhardt er fotograf/samlingsrådgiver ved Varanger museum. Hun har utdanning i kunst – og kulturfag med en Master i fotografi fra Kent Institute of Art and Design. Hun har bred erfaring innenfor feltet fototeknikk, fotografering, fotobevaring og digitalisering. Hun jobber også som kunstfotograf med egne prosjekter, utstillinger og utsmykkingsoppdrag. Hun er styreleder for Vadsø Kunstforening hvor hun har vært prosjektleder og kurator/medkurator for flere produksjoner i samarbeid med Varangerfestivalen, Russland og Finland. 

 

 

 

 

Nordland:

   

Styremedlem:Mona Iglum
Stjernevg. 8
8626 Mo i Rana

Mobil: 90 19 67 67
E-post: monaigl@vgs.nfk.no 

Mona Iglum er faglærer i forming, med utdanning fra Statens lærerskole i Oslo. Har jobbet som lærer i den videregående skole siden 1997 og er nå ansatt ved Polarsirkelen vg.skole der hun underviser både på Studiespesialiserende med formgivingsfag og Design og håndverk. Har vært aktiv i Rana kunstforening i 6 år, og sittet som leder i de siste 5. 

 

Varamedlem:

Hanne Barvik
Aspdalen 6
8150 Ørnes

Tlf. 99701390
Epost: hanne.barvik@meloy.kommune.no

Hanne Barvik har en master i marketing management fra Norges Markedshøyskole. Etter endt utdanning jobbet hun noen år i Tromsø i nettavisen nord.no før hun i 2006 ble ansatt ved kulturkontoret i Meløy kommune. Her jobber hun bl.a. med den kulturelle skolesekken, musikk og aktivitetsfestivalen «Sommerdagan i Meløy», kunstutstillinger og kulturelle opplevelser for innbyggerne i Meløy. Siden 2012 har hun hatt ansvaret for prosjektering og administrasjon av prosjektet «Trafokunst» hvor i alt ni trafoer spredt rundt omkring i kommunen utsmykkes av ulike kunstnere.

Troms:

     

Styremedlem:

Lise Dahl

Balsfjordgt. 10
9007 Tromsø
Mobil: 91 57 33 62
E-post: lise@nnkm.no

Lise Dahl er utdannet kunsthistoriker med master fra Universitetet i Oslo, samt allmennlærerutdannet ved Lærerhøgskolen i Tromsø.
Hun har siden 2010 vært ansatt som kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum med ansvar for museets landsdelsdekkende program og har som primæroppgave å produsere utstillinger for turnering i Nord-Norge. Dahl har tidligere vært ansatt som administrativ leder og deretter intendant i Tromsø Kunstforening.

 

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS