PÅMELDING TIL ÅRSMØTE 2018

Årsmøte for Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNSTavholdes på Stormen bibliotek i Bodø,
lørdag 08.september kl. 09:00 - 11:00

Alle medlemmer i SE KUNST har rett til å møte med tale- og forslagsrett. Bare delegater har stemmerett.


REISESTØTTE
SE KUNST gir reisestøtte til årsmøtets delegater med inntil 2 500 kr for reisekostnader over 500 kr. Reisestøtte gjelder for medlemmer som driver på frivillig basis.

 

 

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS