kunstformidling i Nord-Norge
Fra åpningen av utstilingen GIERDU i Luleå 2012.

Formidling til voksne

Se Kunst i Nord-Norges formidlingsarbeid er tuftet på norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig med profesjonell kunst. Samtale og dialog er viktige nøkler i formidling av samtidskunst. Trening på å møte kunsten, sette ord på det en ser og opplever, er viktig for å kunne ta del i samtidskunsten, og for å senke terskelen til den visuelle kunstens verden.

SKINN ønsker å bidra til å stimulere kunstinteressen hos det voksne publikum. Vi legger til rette for at de lokale arrangører kan tilby omvisning og foredrag på kveldstid og helg for publikum generelt.

I 2012 hadde SKINN omvisning for 54 grupper med 744 voksne.

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS