Josefine Lyche

Josefine Lyche jobber i flere teknikker, hvor ideene er det overbyggende og det som
bestemmer teknikken. Prosjektene hennes ender som oftest med installasjoner der hun benytter seg av medier som skulptur, video, maleri, foto og tekst for å skape en helhetlig opplevelse bygget opp av enkeltstående arbeider. Arbeidene hennes er kontekstsensitive og relaterer seg oftest til det gitte omgivelsene både sosialt og arkitektonisk.
Tematisk jobber Lyche med eskapisme, drømmelandskap, psykedelia, magi, hallusinasjoner, utopier, astrologi, geometri og optiske illusjoner. Hun er interessert i kunst som omslutter betrakteren og skaper dialog, og ønsker å skape sosiale relasjoner og erkjennelser ut over det passive visuelle møtet med kunstverket. Det er et ønske å rokke ved tilskuerens virkelighetsoppfatning, gjerne utover det som skjer inne i utstillingsrommet.

http://www.josefinelyche.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>