SeKunstmagasin når 5000 kunst- og kulturinteresserte lesere

SeKunstMagasin presenterer kunst- og kulturrelatert stoff knyttet til Nordland, Troms og Finnmark, og publiserer dybdeartikler, kunstnerintervjuer, utstillingsomtaler, reportasjer og kunstkritikk skrevet av dyktige skribenter som har vokst frem i landsdelen de siste årene.

SeKunstMagasin ser viktigheten av å formidle og synliggjøre det aktive kunstlivet i den nordlige delen av vårt langstrakte land, der nærheten til Russland, den samiske kulturen og Barentsregionen i økende grad er i fokus for kunst- og kulturfeltet.

SeKunstMagasin gis ut av Se Kunst i Nord-Norge (SE KUNST) og har redaksjon i Bodø. Magasinet er gratis for mottakerne og utgis kvartalsvis 4. ganger i året på papir i et opplag på 1800, og som digitalutgave via ISSUU.com og publiserer all kunstkritikk på www.sekunst.no, instagram og facebook.

Magasinet når ut til en stor gruppe kulturinteresserte lesere i hele landet med hovedvekt i Nord-Norge:
• kunstnere
• kulturarbeidere
• kunstforeninger og gallerier
• aktører innen kunstfeltet
• beslutningstakere innen kunst- og kulturformidling
• grunnskoler, videregående skoler
• offentlige myndigheter og større nasjonale institusjoner.

For bestilling, spørsmål og innlevering av annonsemateriell ta kontakt med oss: 

Amalie Marie Selvik | redaksjonssekretær | Tlf: 97518924 | magasin@sekunst.no

Utgivelsesplan

Annonseformat/priser:

Helside 
Bredde 200 x Høyde 255 mm    kr. 5 000,- 

Halv side
Høydeformat: 94 x 255 mm  eller
Breddeformat: 200 x 121,5 mm kr. 2 800,-

Kvart side stående
Bredde 94 x Høyde 121,5 mm kr 2 500,-

Baksiden
Bredde 200 x Høyde 220 mm kr 5 800,-

Se illustrasjon annonsemaler

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS