Formidling i Bodø kunstforening

Fra formidling av Mitt Landskap i Bodø kunstforening. Formidler og fotograf: Ane Øverås


Formidling til barn og unge

Se Kunst i Nord-Norge vektlegger i sine utstillingstilbud formidling til barn og unge. Den Kulturelle skolesekken har blitt den viktigste kanalen for å nå ut til skoleungdom, og vi samarbeider med DKS i alle de tre nordlige fylkene. Lærerveiledninger forankret i gjeldende læreplaner utarbeides til hver utstilling.

 Samtale og dialog er viktige nøkler i formidling av kunst. Trening på å møte kunsten, sette ord på det en ser og opplever, er viktig for å kunne ta del i samtidskunsten, og for å senke terskelen til den visuelle kunstens verden for nye generasjoner.

 Gjennom mange år har Se Kunst bygget opp et eget nettverk av lokale og regionale formidlere, fortrinnsvis kunstnere. For å heve kompetansen og kvalitetssikre formidlingen arrangerer vi seminar for formidlerne i forkant av hver utstilling. Formidlingen evalueres systematisk gjennom tilbakemeldinger fra lærere, formidlere og arrangører.

 

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS