lærerveiledning | turnèplan | elevensark

SKINN utstillingsturnè med videokunst 2007 -2008:

    

m² og tid - når solen treffer huset samtidig som det ringer på døra

 
Om utstillingen

Tema for utstillingsprosjektet er videokunst. I denne utstillingen med det bevegelige bilde som kunstform har kurator og kunstner Anne Zeffer Karlsen skreddersydd et helhetlig konsept for utstillingsturné i Nord-Norge. I tilknytning til utstillingen har SKINN utviklet et formidlingsopplegg for skoleelever som er forankret i utstillingens tematikk.

Målsettning
Målgruppen for formidlingen er 7. – 10. klasse, men den vil også kunne tilpasses yngre elever. Utstillingen og formidlingsopplegget gjennomføres i kunstforeninger, museer og kulturhus, alt etter hva som passer på det enkelte sted. Hovedmålsettingene er å gi skoleelever tilgang til en utstilling med høy kvalitet og gjennom aktiv formidling kunne bidra til refleksjon og innsikt i et av samtidens sentrale kunstuttrykk. Dialog med samtale/diskusjon om videokunst vil vektlegges.

Med hensyn til den økte fokus som er og har vært på videokunst, ser SKINN det som en viktig oppgave å produsere og formidle en utstilling med dette kunstuttrykket i fokus.  Målsetting med utstillingsprosjektet er å bidra til kompetanseutvikling, kritisk refleksjon samt øke forståelsen for videokunsten som en viktig uttrykk innen samtidskunsten. 
 
Kunstnere
Utstilingen vil få en internasjonal profil og vil inkludere verk av  5 kunstnere, som følger: Liv Ragnhild Kjellman (Norge), kunstnerduoen  Graw Bõckler (Tyskland), Michael Toke (Canada), Laurent Montaron (Frankrike) og Jacob Tækker (Danmark).

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS