Tilbake til Objekter  

Last ned lærerveiledning med vedlegg: 
Lærerveiledning
Vedlegg til lærerveiledning
Transparent 1
Transparent 2

 

 


Den Kulturelle skolesekken

Potentsialet i begrepet Fra Kunsthåndverk til Kunst og utstillingens tittel Objekter: tradisjon og fornyelse var idegrunnlaget for formidlingsopplegget. Det ble lagt vekt på aktuelle elementer som nasjonale og lokale håndverkstradisjoner, lokale kunstnere, elevers egenaktivitet og kunsthendelser. Lærerveiledningen ble utarbeidet av høgskolelektor i kunst og håndverk Gerd Abrahamsen, høgskolen i Bodø.  

Utstillingen og grunnskolens planer og fag
L97 var fortsatt gjeldende grunnskoleplan, men en ny plan var like om hjørnet. I vedlegget til lærerveiledningen finnes noen betraktninger og konkretisetre momenter i høringsutkastet til planen i kunst og håndverk.

Gjennom undervisningen ble det lagt vekt på at elevene skulle få opplevelser som skulle stimulere dem til å uttrykke seg i materialer, med form og farge, og gi dem anledning til å reflektere over opplevelser og uttrykk. Slik at de enkelte elementene integreres og danner helhet.

I opplegget erl det gitt eksempler på hvordan matematikk og naturfag kan fungere tverrfaglig med kunst og håndverk. Forslagene i lærerveiledningen er ikke tenkt til et spesielt klasse- eller hovedtrinn, men må tilpasses elevenes alder og forutsetninger.

Forberedelser med elevene
Før elevene kom til utstillingen, var det en forutsetning at de var mentalt innstilt på hva de kom til å se. Mange lærere har erfart at elever flest ikke har fordommer mot kunst. Slike fordommer er noe vi voksne har utviklet og gjerne overfører til barn. Lærerveiledningen ble tilsendt til kommunens skolekontor, etter at kommunen har takket ja til tilbudet. Materialet ble en viktig del i forberedelsene med elevene.

Omvisere/formidlere
Billedkunstner Sigfrid Hernes, Troms og Finnmark fylke, Billedkunstner Nina Jo Melbøe og pedagog Rigmor Rødberg, Nordland fylke.


 
 

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS