KUNST SOM SPRÅK

Bilder kan beskrive mer enn ord. Allerede før vi tilegner oss lese og skriveferdigheter kan vi bruke bilder som språk. Nettopp fordi vi har den egenskapen at vi kan se for oss bilder.

Streken er et redskap mennesket har benyttet i uminnelige tider for å forklare og å beskrive ting der ordene ikke strekker til. Våre iboende kreative egenskaper er et uvurderlig redskap for å forstå andres bilder. Disse grunnleggende skapende evner kan gjøre oss i stand til å kommunisere med hverandre gjennom billedspråk. Det forutsetter at vi trener opp den estetiske dimensjonen for å se og oppdage verden omkring med et annet blikk. Slik kan vi utfordre nysgjerrigheten å oppdage at det fins mange måter å se verden på. Det er derfor betimelig å stille spørsmål ved hvorfor de kreative fagene får så liten oppmerksomhet i grunnskolen?

 Hva kan så kunsten som et eget språk tilføre oss? Samtidskunst stiller ofte spørsmål omkring samfunnet, med fokus på aktuelle menneskelige og samfunnsmessige sammenhenger. I det får kunsten en rolle i å stimulere fantasien og å utvide våre meninger om den tiden vi lever i. Slik kan kunst som eget språk bidra til å skape verdibasert refleksjon og diskusjon, omkring hvilken bilder vi formidler ut til verden, av oss selv og om samfunnet vårt. Tidligere kunstforståelse derimot var utelukkende rettet mot formal-estetiske kriterier, noe Gunnar Tollefsens modernistiske billeduttrykk er eksempel på. Han gikk ut av kunstakademiet i 1963 med Åge Storstein som sin professor, i en tid hvor det modernistiske formspråket enda var rådende. Tollefsen har gjennom en lang kunstnerisk karriere fortsatt å utvikle sine  estetiske komposisjoner i et særegent billedspråk.  Slik man kunne oppleve bildene i hans utstilling som inngikk i åpningsprogrammet da Kulturfabrikken i Sortland åpnet tidligere i høst.

Opplevelsen av ulike kunstformer vil alltid avhenge av brillene de ses gjennom. Med et opptrenet estetisk blikk har man også et grunnleggende redskap i møter med samtidskunstens mange ulike kunstneriske ytringsformer.

Kunstens kan berike oss gjennom fokus på vår historiske og nedarvede verdier, slik AK Dolvens kunst i kulturbyggene bibliotek og konserthus, Stormen i Bodø. Dolven har flyttet kultur og naturelementer inn i en kunstnerisk kontekst som berører vår identitet og historie.

To massive steiner, en lyktestolpe, et eldre retusjert fotografi og ett sett av nyere malerier er transformert inn i en helhetlig sammenheng som kommuniserer med de to byggenes funksjon. Den utforskende samtidskunsten rommer stort potensiale, ved at den setter spørsmål og peker på noen sider av samfunnet i vår egen tid. 

 Dette aspektet kan vi se i en annen form i utstillingen Vendinger, som er åpningsutstillingen for den nye kunstscenen i Stormen Bibliotek og Litteraturhus , med Se Kunst i Nord-Norge som produsent. Utstillingsprofilen til den første utstillingen i Stormen kunstscene er fundert i en mer langsiktig plan og ment å legge premisser for videre drift og identitetsbygging. Vektlegging av nyere kunstformer og nye produksjoner er særdeles viktig.

 Snorre Ytterstad og Trygve Luktvasslimo tar i utstillingen Vendinger for seg menneskets grunnleggende behov for å snu opp ned på etablerte sannheter.  De to kunstnerne utfordrer konvensjoner knyttet til religion, politikk, geometri, natur og språk preget av subtil humor blandet med den største alvor. Kunstnerne utnytter potensiale i kunsten gjennom ulike tilnærminger og fremtoner slik en kritisk stemme.  Deres meningsytrende ideer er basert på et innhold vi alle på ett eller annet slags vis har et forhold til. Samtidskunsten viser slik til at den kan åpne opp og demokratisere kunsten ved å invitere til dialog å dele tidsaktuelle kunstneriske ytringer.

 Presentasjonen av kunsten i møte med publikum er et avgjørende element, det fordrer kvalifiserte visningsrom tilknyttet faglig kompetanse.  At kunsten ikke alltid er selvforklarende og kan oppfattes utfordrende, må publikum være oppmerksom på. Samtidig skal en god formidling skape engasjement og nysgjerrighet for nye blikk i opplevelsen av kunstneriske ytringer. Stormen kunstscene har kvalitetene og forutsetningen for å være en plattform for dialog mellom kunst og publikum.

20. november 2014

Eva Skotnes Vikjord

 Daglig leder Se Kunst i Nord-Norge


KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS