bok salg Kunstformidler i Nord-Norge gjennom 40 år”

Boken ”SKINN 1976–2016, Kunstformidler i Nord-Norge gjennom 40 år” er en vakkert innbundet bok på over 200 sider og kan kjøpes ved å kontakte Se Kunst i Nord-Norge.

Kunstformidlingsinstitusjonen Se Kunst i Nord-Norge (SKINN) ble dannet i 1976, og nå er den 40 år lange historien samlet mellom to permer av historiker Unni Krogh.  En organisasjons historie som speiler noen av endringene i det visuelle kunstfeltet perioden 1976-2016.

Dette er en bok for alle som har interesse for hvordan samarbeid, kulturpolitikk og kunstformidling har utviklet seg i Nord-Norge gjennom de siste 40 år, en bok som ikke bare dokumenterer SKINNs virksomhet, men også belyser kunstfeltet i sin helhet i landsdelen. 

Da SKINN nærmet seg 40 år, ble historiker Unni Krogh kontaktet med oppdrag om å dykke ned i historien om de 40 første årene. Boken er blitt til gjennom et grundig arkivarbeide, research og intervjuer. Sentrale personer i SKINNs historie har delt sine minner, erfaringer og synspunkter på utviklingen av kunstfeltet i Nord-Norge fra 1970-tallet og fremover. Alt dette er samlet og formidlet gjennom 200 sider, rikt illustrert med bilder fra utstillinger og formidlingsopplegg.

Førti år med kunstformidling i nord
Samorganisasjon for kunstformidling i Nord-Norge (SKINN) ble stiftet i 1976, og ble skapt i en langstrakt og grisgrendt landsdel der kunstelskere i byer som Hammerfest, Harstad og Bodø for lengst hadde startet kunstforeninger og laget utstillinger. Men de ønsket flere foreninger, de ønsket å trekke i lag, og de ønsket å bli bedre. Høsten 1975 inviterte Bodø kunstforening alle kunstforeningene i Nord-Norge til et seminar. Det ble starten på SKINN og det som i dag er Se Kunst i Nord-Norge.

Motspillere og medspillere
I boken skriver Krogh om brytninger mellom kunstforeningene og kunstnere, 0m hva SKINN skulle være, hun skriver om landsdelsentusiasme og distriktsbygging og om mangel på økonomi som i perioder stoppet SKINN. Hun trekker fram politikernes planer der SKINN etter hvert ble anerkjent som en kompetent aktør innenfor kunstformidling. Men, som hun også skriver «… en organisasjon som ønsker å vokse og utvikle seg vil også møte motbør og aktører som i alle fall i enkelte faser kan virke som motspillere». Videre trekker hun frem at organisasjonen SKINN er og har vært en viktig kunstformidler i Nord-Norge. «En organisasjon med velutviklete evner til å fange opp og innrette seg etter politiske signaler og endringer i den visuelle kunstens uttrykk». 

I arbeider med boken har Krogh fulgt utviklingen av SKINNs forskjellige virksomhetsområder fra starten i 1976 til og med 2016.

Les bokanmeldelse av Dag Solhjell, kunstsosiolog dr. philos

Bilder og omtale fra lanseringen av boken 03. november i Bodø kunstforening, se omtale Nordland fylkeskommune

Ta kontakt med Se Kunst i Nord-Norge for å kjøpe boken. Pris kr. 175,- + frakt og omkostninger, begrenset opplag. Send mail til post@sekunst.no

Unni Krogh har samlet SKINNs 40 år gamle historie 
mellom to permer. 
Hun skriver om brytninger mellom kunstforeningene 
og kunstnere i landsdelen, om landsdelsentusiasme, 
distriktsbygging og mangel på økonomi. Hun trekker 
fram politikernes planer der SKINN etter hvert ble anerkjent som en kompetent aktør innenfor kunstformidling.
Men, som hun også skriver ”… en organisasjon som ønsker 
å vokse og utvikle seg vil også møte motbør og aktører 
som i alle fall i enkelte faser kan virke som motspillere”.
En spennende bok for alle som er interessert i kunst. 
SKINN har vært utrolig viktig for å fremme kunst i 
landsdelen, sier Unni Krogh

KONTAKT OSS

Telefon: 75 50 66 20
Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.no

Meld deg på vårt nyhetsbrevAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS